Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยวิกฤต รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบรถเข็นนั่งเพื่อสนับสนุนบริการ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องให้ออกซิเจนเพื่อสนับสนุนบริการ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงาน “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัดจังหวัดนครราชสีมา” ที่วัดบำรุงธรรม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อสนับสนุนบริการ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะจากสำนักวิชาการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ ๖ (หลักสูตร ๑ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดโครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต “เปิดบ้านแพทย์มหาราชฯ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบทุนสร้างอาคารฯ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะมูลนิธิไทยพึ่งไทย
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบรถเข็นนั่งเพื่อสนับสนุนบริการ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ที่จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมทบทวนเวชระเบียนและการทำ Clinical Tracer Highlight
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกับสสจ.นครราชสีมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคลินิก DPAC คุณภาพ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกับสสจ.นครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพ ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS คุณภาพ) จ.นครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็ก จากคุณอุรัสยา เสปอร์บันด์ ดารา-นักแสดงช่อง 3
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายผ้าป่ามหากุศลที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
        ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธุ์ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ สาระน่ารู้ จากหน่วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ได้ทั้งหมดจากที่นี่เลยค่ะ
รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยวิกฤต รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
34 : ลงบทความ 16 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบรถเข็นนั่งเพื่อสนับสนุนบริการ
57 : ลงบทความ 16 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องให้ออกซิเจนเพื่อสนับสนุนบริการ
69 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงาน “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัดจังหวัดนครราชสีมา” ที่วัดบำรุงธรรม
34 : ลงบทความ 15 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อสนับสนุนบริการ
48 : ลงบทความ 14 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะจากสำนักวิชาการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
43 : ลงบทความ 14 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดโครงการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต “เปิดบ้านแพทย์มหาราชฯ”
46 : ลงบทความ 13 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบทุนสร้างอาคารฯ
103 : ลงบทความ 12 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะมูลนิธิไทยพึ่งไทย
54 : ลงบทความ 12 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบรถเข็นนั่งเพื่อสนับสนุนบริการ
32 : ลงบทความ 12 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ที่จังหวัดพิษณุโลก
74 : ลงบทความ 09 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลราชวิถี
45 : ลงบทความ 09 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมทบทวนเวชระเบียนและการทำ Clinical Tracer Highlight
67 : ลงบทความ 08 กุมภาพันธ์ 2561


รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกับสสจ.นครราชสีมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคลินิก DPAC คุณภาพ
70 : ลงบทความ 06 กุมภาพันธ์ 2561


รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกับสสจ.นครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพ ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS คุณภาพ) จ.นครราชสีมา
49 : ลงบทความ 06 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี
117 : ลงบทความ 05 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยเด็ก จากคุณอุรัสยา เสปอร์บันด์ ดารา-นักแสดงช่อง 3
95 : ลงบทความ 05 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายผ้าป่ามหากุศลที่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
47 : ลงบทความ 05 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนบริการ
130 : ลงบทความ 31 มกราคม 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรม “การสื่อสารและพฤติกรรมบริการ (ESB)
106 : ลงบทความ 31 มกราคม 2561

    หน้า 1 / 81 |   [ Next ] (all : 1617 Record) เลือกไปที่หน้า

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยวิกฤต รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
34 : ลงบทความ 16 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบรถเข็นนั่งเพื่อสนับสนุนบริการ
57 : ลงบทความ 16 กุมภาพันธ์ 2561


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ ครบรอบ 108 ปี มหาราชนครราชสีมา ที่พึ่งสุดท้ายของชาวอีสานใต้ : ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และครบรอบ 20 ปี ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

680 : ลงบทความ 15 กันยายน 2560
ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา : สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1375 : ลงบทความ 25 พฤษภาคม 2560
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้เผยแพร่รายงานการพบมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry จากรายงาน กล่าวว่า มัลแวร์ดังกล่าว มีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่

7334 : ลงบทความ 15 พฤษภาคม 2560
HIV กับ เอดส์ ไม่เหมือนกันนะ!!! : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/hiv-กับ-เอดส์-ไม่เหมือนกันน

3765 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

5,913,296
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์