Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสามารถผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลิ้น ระยะที่ 4 ได้เป็นผลสำเร็จรายแรกของโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงาน“โคราช ไบค์วีค 2018”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยวิกฤต รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
 • จังหวัดนครราชสีมาจัดประกวดสุขภาพเด็กดี ประจำปี 2561 เนื่องในงานย่าโม
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงาน “ผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด จังหวัดนครราชสีมา” ที่วัดหนองบัวศาลา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรม CPR แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม รับผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ก้าวต่อไป เพื่อโคราช เพื่อ 3 โรงพยาบาล”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบรถเข็นสนับสนุนการบริการ
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาแจ้งเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎ 5 ย. ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการระบาด
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ “Korat Rehabilitation Conference”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสระบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่อง AED เพื่อสนับสนุนบริการ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์(อฉพ.) สู่การเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์(พฉพ.)
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
        ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธุ์ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ สาระน่ารู้ จากหน่วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ได้ทั้งหมดจากที่นี่เลยค่ะ
รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
62 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2561


รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกิจกรรม \"ช่อง 3 ชวนธรรมบุญ : บุพเพสันนิวาส Charity\"
73 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2561


รพ.มหาราชนครราชสีมารับเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการบริการของโรงพยาบาล และผู้ป่วยเด็ก
72 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2561


ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมามอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการผู้สำเร็จหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2”
63 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเด็ก ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
54 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมวันการได้ยินโลก
122 : ลงบทความ 04 มีนาคม 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 และพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
118 : ลงบทความ 04 มีนาคม 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
93 : ลงบทความ 04 มีนาคม 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่องการคุมกำเนิดในหญิงหลังคลอด
79 : ลงบทความ 04 มีนาคม 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องช่วยหายใจ เพื่อสนับสนุนการบริการ
51 : ลงบทความ 04 มีนาคม 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนการบริการ
53 : ลงบทความ 04 มีนาคม 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่องการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพงานอนามัยแม่และเด็ก กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ห้องคลอดทุกระดับ
49 : ลงบทความ 04 มีนาคม 2561


รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
51 : ลงบทความ 04 มีนาคม 2561


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบแก่ ดร.สุรัสวดี อิฐรัตน์
192 : ลงบทความ 04 มีนาคม 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมสมาชิกองค์กรแพทย์
106 : ลงบทความ 26 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพเพื่อลดการติดเชื้อ CLABSI
103 : ลงบทความ 26 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Ultrasound Screening CASCAP”
99 : ลงบทความ 23 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมระเบียบการลาของข้าราชการ
124 : ลงบทความ 23 กุมภาพันธ์ 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนการบริการ
66 : ลงบทความ 23 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการ และวิชาการทางการแพทย์ ระหว่างกรมการแพทย์ กับเขตสุขภาพที่ 9
147 : ลงบทความ 19 กุมภาพันธ์ 2561

    หน้า 2 / 83 |  [ Back ]  [ Next ] (all : 1658 Record) เลือกไปที่หน้า

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสามารถผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลิ้น ระยะที่ 4 ได้เป็นผลสำเร็จรายแรกของโรงพยาบาล
54 : ลงบทความ 20 มีนาคม 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงาน“โคราช ไบค์วีค 2018”
45 : ลงบทความ 20 มีนาคม 2561


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ ครบรอบ 108 ปี มหาราชนครราชสีมา ที่พึ่งสุดท้ายของชาวอีสานใต้ : ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และครบรอบ 20 ปี ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

825 : ลงบทความ 15 กันยายน 2560
ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา : สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1529 : ลงบทความ 25 พฤษภาคม 2560
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้เผยแพร่รายงานการพบมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry จากรายงาน กล่าวว่า มัลแวร์ดังกล่าว มีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่

7456 : ลงบทความ 15 พฤษภาคม 2560
HIV กับ เอดส์ ไม่เหมือนกันนะ!!! : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/hiv-กับ-เอดส์-ไม่เหมือนกันน

3950 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

6,048,392
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์