แจ้งเลขที่ใบส่งของเพื่อชำระค่าสินค้า / บริการ

 

 

 เดือนพฤษภาคม 2560 ครั้งที่4 (22 พฤษภาคม 2560)

 เดือนพฤษภาคม 2560 ครั้งที่3 (15 พฤษภาคม 2560)

 เดือนพฤษภาคม 2560 ครั้งที่2 (8 พฤษภาคม 2560)

 เดือนพฤษภาคม 2560 ครั้งที่1 (1 พฤษภาคม 2560)

 เดือนเมษายน 2560 ครั้งที่4 (24 เมษายน 2560)

 เดือนเมษายน 2560 ครั้งที่3 (18 เมษายน 2560)

 เดือนเมษายน 2560 ครั้งที่2 (10 เมษายน 2560)

 เดือนเมษายน 2560 ครั้งที่1 (3 เมษายน 2560)

 เดือนมีนาคม 2560 ครั้งที่4 (27 มีนาคม 2560)

 เดือนมีนาคม 2560 ครั้งที่3 (20 มีนาคม 2560)

 เดือนมีนาคม 2560 ครั้งที่2 (13 มีนาคม 2560)

 เดือนมีนาคม 2560 ครั้งที่1 (6 มีนาคม 2560)

 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่4 (27 กุมภาพันธ์ 2560)

 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่3 (20 กุมภาพันธ์ 2560)

 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่2 (14 กุมภาพันธ์ 2560)

 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่1 (6 กุมภาพันธ์ 2560)

 เดือนมกราคม 2560 ครั้งที่5 (30 มกราคม 2560)

 เดือนมกราคม 2560 ครั้งที่4 (23 มกราคม 2560)

 เดือนมกราคม 2560 ครั้งที่3 (16 มกราคม 2560)

 เดือนมกราคม 2560 ครั้งที่2 (9 มกราคม 2560)

 เดือนมกราคม 2560 ครั้งที่1 (4 มกราคม 2560)

 เดือนธันวาคม 2559 ครั้งที่4 (26 ธันวาคม 2559)

 เดือนธันวาคม 2559 ครั้งที่3 (19 ธันวาคม 2559)

 เดือนธันวาคม 2559 ครั้งที่2 (13 ธันวาคม 2559)

 เดือนธันวาคม 2559 ครั้งที่1 (6 ธันวาคม 2559)

 เดือนพฤศจิกายน 2559 ครั้งที่4 (28 พฤศจิกายน 2559)

 เดือนพฤศจิกายน 2559 ครั้งที่3 (21 พฤศจิกายน 2559)

 เดือนพฤศจิกายน 2559 ครั้งที่2 (14 พฤศจิกายน 2559)

 เดือนพฤศจิกายน 2559 ครั้งที่1 (7 พฤศจิกายน 2559)

 เดือนตุลาคม 2559 ครั้งที่5 (31 ตุลาคม 2559)

 เดือนตุลาคม 2559 ครั้งที่4 (25 ตุลาคม 2559)

 เดือนตุลาคม 2559 ครั้งที่3 (17 ตุลาคม 2559)

 เดือนตุลาคม 2559 ครั้งที่2 (10 ตุลาคม 2559)

 เดือนตุลาคม 2559 ครั้งที่1 (3 ตุลาคม 2559)

 เดือนกันยายน 2559 ครั้งที่4 (26 กันยายน 2559)

 เดือนกันยายน 2559 ครั้งที่3 (19 กันยายน 2559)

 เดือนกันยายน 2559 ครั้งที่2 (12 กันยายน 2559)

 เดือนกันยายน 2559 ครั้งที่1 (5 กันยายน 2559)

 เดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่5 (29 สิงหาคม 2559)

 เดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่4 (22 สิงหาคม 2559)

 เดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่3 (15 สิงหาคม 2559)

 เดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่2 (8 สิงหาคม 2559)

 เดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่1 (1 สิงหาคม 2559)

 เดือนกรกฎาคม 2559 ครั้งที่3 (25 กรกฎาคม 2559)

 เดือนกรกฎาคม 2559 ครั้งที่2 (11 กรกฎาคม 2559)

 เดือนกรกฎาคม 2559 ครั้งที่1 (4 กรกฎาคม 2559)

 

ขั้นตอนการชำระสินค้าและบริการ

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตน์รวิภา หรือ คุณนิษา ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โทร. 044-235842-43 , 044-235849 โทรสาร. 044-270858 , 044-246389