Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ประเมินครั้งที่ 1) และเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ, พนักงานพิมพ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ประเมินครั้งที่ 1) และเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาทำMOUทางวิชาการในการผลิตพยาบาลร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมวิชาการฟื้นฟูวิสัญญีวิทยา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารอากาศ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ Orthopaedics for Non-orthopedist ครั้งที่ 3
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทุกระดับหน่วยบริการ ในการประเมิน วินิจฉัย ส่งต่อ สาขาศัลยกรรม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ LAB อย่างเหมาะสม
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ, พนักงานพิมพ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์

สูตรทำงานฟรีแลนซ์ อดนอนไม่ให้ป่วยตาย          ไม่หลับ…ไม่ป่วย…ไม่นอนได้กี่วัน? อย่าเพิ่งแย่งกันตอบนะครับ เชื่อว่าเหล่าฟรีแลนซ์อย่างพวกคุณคงจำไม่ได้แล้วว่านอนเร็วครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่? ซึ่งกลายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไปซะแล้วที่ต้องโต้รุ่งยันไก่โห่ โด้ปเครื่องดื่มชูกำลังแทนน้ำเปล่า แล้วเวลานอนของเหล่าฟรีแลนซ์หมดไปกับอะไรบ้าง? อย่างแรกเลยครับหมดไปกับการคุยงานกับลูกค้าแล้ว 2 ชั่วโมง ทำงาน 6 ชั่วโมง แก้งานตามลูกค้าสั่ง 4 ชั่วโมง และต้องหาความรู้อัพเกรดฝีมือตัวเองขั้นต่ำอีก 2 ชั่วโมง รวม ๆแล้วคุณทำงานวันละประมาณ 16 ชั่วโมง (หรือฟรีแลนซ์โหด ๆบางคนใช้มากกว่านั้นอีก!) ทำให้ชีวิตที่ดูเหมือนจะสโลวไลฟ์อิสระเสรีถูกถมทับด้วยขอบตาดำปี๋ ชาวฟรีแลนซ์ทั้งหลายโปรดเตรียมรับมือกับอาการที่ต้องเจอเมื่อคิดจะอดนอน


          อดนอน 1 วัน> เริ่มเพ้ออ่อนๆ อารมณ์แปรปรวน ง่วงนอนมาก บกพร่องทางสติปัญญาเท่ากับคนที่มีแอลกอฮอล์ในเลือด 0.10%


          อดนอน 2 วัน> ร่างกายเริ่มติดขัด สปีดการทำงานลดลง สมองเบลอ ฮอร์โมนแปรปรวน


          อดนอน 3 วัน> เริ่มเห็นภาพหลอน เริ่มมีอาการที่เรียกว่า “microsleep” คือร่างกายจะชัตดาวน์ตัวเองสั้นๆ ประมาณครึ่งวิ- ครึ่งนาที


          อดนอน 4-10 วัน> เริ่มมี 2 บุคลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ความรู้สึกช้า ความสามารถในการตัดสินใจลดลง กล้ามเนื้อกระตุก มองเห็นภาพหลอน ได้กลิ่นหลอน ได้ยินเสียงหลอน หรือหลอนว่ามีอะไรมาสัมผัส


          อดนอน 11 วัน> อดนอนได้เท่ากับสถิติที่บันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค! ซึ่งอาสาสมัครวัยรุ่นอายุ 17 ปีในต่างประเทศ ร่วมทดลองว่ามนุษย์จะสามารถอดนอนได้มากที่สุดกี่วัน


          ถึงแม้ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่บ่งบอกว่ามนุษย์อดนอนจนตายได้ แต่ร่างกายที่ค่อย ๆพัง กำลังส่งสัญญาณเตือนเป็นนัยว่า อดนอนแบบนี้ชีวิตจะหาไม่ (ไม่ไหวแล้วโว้ย) ดังนั้นจัดเวลานอนให้นอนตอนไหน…ไม่ให้ป่วย ด้วยวิธีนี้เลยครับ


          ช่วงเวลาอู้/ต้มกาแฟ/กินข้าว/อาบน้ำ/แปรงฟัน/เล่นเน็ต: 5.30-6.00 a.m., 12.30-1.00 pm, 7.00-9.00p.m.


          ช่วงเวลาที่นอนได้/งีบนอน: 6.00-9.00 a.m., 12.00-12.30 p.m. , 9.00-11.00 p.m.


          ช่วงเวลาที่ควรทำงาน/ช่วงเวลาที่ลูกค้าทำงาน(ไม่ควรนอนอย่างยิ่ง): 10.00-12.00 a.m. , 2.00-7.00 p.m.


          แต่ถ้ายังไง ๆคุณเลี่ยงไม่ได้ ลองทำ 5 ตัวช่วย ฟรีแลนซ์ หากต้องอดนอน เผื่อไว้ไม่ให้ตายคาโต๊ะนะครับบบ กินอาหารที่มีวิตามินบีและซี เพราะเมื่ออดนอนร่างกายจะมีความเครียดลึกๆ วิตามินบีและซีจะช่วยลดความเครียดได้ พอตกดึกให้เติมพลัง เลือกอาหารที่ย่อยง่ายไม่หนักท้อง เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก ธัญพืช กล้วย จากนั้นนอนทันทีหลังเสร็จงาน ควรนอนติดกันประมาณ 4 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ ไม่แก้ง่วงด้วยกาแฟหรือชา เพราะเมื่อถึงเวลาต้องนอนกลับนอนไม่หลับกลายเป็นนอนไม่เพียงพอ ตื่นเช้าที่สดใสด้วยวิตามินหรือโสม เพราะช่วยให้สมองปลอดโปร่งพร้อมทำงานต่อ


          สิ่งที่พวกคุณอดหลับอดนอนยอมแลกเวลา สุขภาพ เพื่องาน เพื่อเงิน เพื่อที่ยืนในอาชีพ แต่ความสุขจากสุขภาพที่เคยแข็งแรง จะยอมแลกกลับมาเมื่อไหร่? ลองถามตัวเองดูนะครับ
InfoGraphics : Infographic Thailand

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/สูตรทำงานฟรีแลนซ์-อดนอน


ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด (แก้ไขล่าสุด) อ่านทั้งหมด 1045 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


รพ.มหาราชนครราชสีมาทำMOUทางวิชาการในการผลิตพยาบาลร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
85 : ลงบทความ 21 มิถุนายน 2560


รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมวิชาการฟื้นฟูวิสัญญีวิทยา
82 : ลงบทความ 21 มิถุนายน 2560


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา : สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

321 : ลงบทความ 25 พฤษภาคม 2560
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้เผยแพร่รายงานการพบมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry จากรายงาน กล่าวว่า มัลแวร์ดังกล่าว มีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่

3648 : ลงบทความ 15 พฤษภาคม 2560
HIV กับ เอดส์ ไม่เหมือนกันนะ!!! : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/hiv-กับ-เอดส์-ไม่เหมือนกันน

2624 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559
สีบนโต๊ะอาหารก็ช่วยลดความอ้วนได้นะ : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/สีบนโต๊ะอาหารก็ช่วยลดค

2382 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

4,997,462
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์