Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างโยธา), ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 2
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบสิ่งสนับสนุนบริการ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะทำงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมามอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการผู้สำเร็จหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 1
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามโครงการ จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยของบุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างโยธา), ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายปฐมภูมิเมืองย่า 4 หัวทะเล
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขต 9
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์

วิธีขับรถลุยน้ำท่วม และการดูแลหลังขับรถลุยน้ำ           วิธีขับรถลุยน้ำท่วม และการดูแลหลังขับรถลุยน้ำ


           พวกรถเครื่องยนต์ดีเซล นี่ทนสามารถขับลุยน้ำได้ แต่ถ้าวันใดน้ำเกิดเข้าไปในห้องเครื่องการแก้ไขจะยากมากอาจต้องเปลี่ยนเครื่องกันเลยที่เดียว ?เราจะมาพูดถึงเครื่องยนต์เบนซินเป็นหลักละกันนะ


           1. ก่อนถึงจุดน้ำท่วมต้องลดความเร็วลง เพราะหากขับรถมีความเร็วผ่านบริเวณน้ำขัง รถจะเบาและอาจเสียการทรงตัวได้อันตราย จะคุมรถไม่อยู่ โดยอย่าให้ความเร็วมากกว่า60-80 กม.ต่อ ชม.


           2. แล้วจะรู้ได้ไงว่าระดับน้ำขนาดไหนที่จะขับผ่านได้ ?ถ้าเป็นรถเก๋งก็ดูประมาณไม่เกิน 30 ซ.ม.(ฟุตนึงพอดี) ก็ประมาณครึ่งล้อ หากยังขืนลุยต่อโอกาสเครื่องดับก็มี


           3. ถ้าจำเป็นต้องลุยกันจริงๆ (ผมก็เลือกข้อนี้นะ 555) สำหรับรถเก๋ง อันดับแรกให้ปิดระบบเครื่องปรับอากาศในรถ พร้อมเปิดกระจกระบายอากาศ ?ที่ให้ปิดระบบแอร์เพราะใบพัดอาจพัดน้ำเข้าเครื่องได้ หรือเข้าระบบไฟฟ้าได้


           4. ขณะขับลุยน้ำให้ใช้เกียร์ต่ำ คือเกียร์ 1-2 ?และรักษาอัตราเร่งไว้ให้ได้ประมาณ 1500-2000 รอบ ต่ำกว่านี้เครื่องอาจดับ สูงกว่านี้อาจจะดูดอากาศและน้ำเข้าเครื่องได้อีก ? ถ้าดับกลางน้ำท่วมนี่เซ็งแย่เลยนะ


           5. ขณะขับลุยน้ำให้รักษาระยะห่างคันหน้าให้มาก เพราะระบบเบรกของท่านแช่น้ำอยู่ประสิทธิภาพต่ำลงเยอะ และถ้าพ้นน้ำแล้วก็ให้ขับช้าๆ และเบรกเป็นช่วงๆ เพื่อให้ผ้าเบรกแห้ง ถ้าดิสเบรคจะแห้งเร็ว แต่ถ้าดรัมเบรคจะแห้งช้ากว่า ระวังข้อนี้ให้ดีนะ


           6. และสุดท้าย เกิดเผอิญซวยเครื่องดับกลางน้ำ(จนได้) ให้หาคนช่วยย้ายรถไปตำแหน่งที่น้ำไม่ท่วม และอย่าทะลึ่งสตาทรถ เพราะยิ่งสตาท น้ำยิ่งเข้าระบบเครื่องยนต์จะพังหนักไปกันใหญ่


           และฝากสำหรับรถที่อาจเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม หากรู้ตัวให้รีบถอดขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ออกขั้วใดขั้วหนึ่ง หรือทั้งสองขั้ว ใ้้ห้ระบบไฟฟ้าไม่ทำงานซะ จะผ่อนหนักเป็นเบา ?และหากถูกน้ำท่วมทั้งคัน ก็ให้เปลี่ยนของเหลวในรถยนต์ใหม่ทั้งหมด เช่นน้ำมันเครื่อง,น้ำบันเบรค,น้ำมันเกียร์ เป็นต้น


           แต่ทางที่ดีรถไม่ควรขับลุยน้ำเพราะเครื่องยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกกับน้ำนะครับ
InfoGraphics : visualizelab.com

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kwamru.com/40


ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด อ่านทั้งหมด 3983 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
66 : ลงบทความ 02 มีนาคม 2564


จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 2
181 : ลงบทความ 23 กุมภาพันธ์ 2564


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

731 : ลงบทความ 06 มกราคม 2564
โคราชการ์ดอย่าตก 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 : อย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

503 : ลงบทความ 21 ธันวาคม 2563
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี Ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่) : ระวัง! Ransomware ปี 2020 จะอันตรายและฉลาดมากขึ้น

1312 : ลงบทความ 10 กันยายน 2563
ห่าง!!! กันหน่อยนะช่วงนี้ : ห่าง!!! 1- 2 เมตร เดิน ยืน นั่งกินข้าว เวลาพูดคุย

1096 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

9,986,912
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร