Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดระบบบริการผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมานำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล็อตแรกของจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 4
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมจัดอบรมการพัฒนาวิชาการการคัดแยกผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน (ER Triage)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ คลินิกผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมผู้ดูแล NCD Cluster เขตสุขภาพที่ 9
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์) และประเมินครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์, ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ, ตำแหน่งพนักงานพัสดุ, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งเภสัชกร, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิ์สอบการประเมินครั้งที่ 2 (สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์) และการประเมินครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสุรินทร์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์รับ – ส่งต่อผู้ป่วย
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมติดตามการดำเนินงานนโยบาย 30 บาท โรคมะเร็งรักษาทุกที่
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 3
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • คณะผู้บริหารเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์

ทำไม? ทั้งที่กินน้อย แต่ก็ยังอ้วน           อ้วน… ได้ยินคำนี้ทีไร เจ็บจี๊ดที่หัวใจทุกที โดยเฉพาะกับคุณสาวๆ ด้วยแล้ว แทบจะหาสารพัดวิธี เพื่อลดความอ้วน และแม้เทรนด์สุขภาพจะมาแรง แต่ข้อมูลจากกรมอนามัยบอกว่าคนไทยเป็นโรคอ้วนสูงถึง 1 ใน 3 หรือ 34.9% และสาเหตุของโรคอ้วนมาจากอาหารถึง 70% เรามักเข้าใจกันว่า “ความอ้วน” มีสาเหตุเพราะไขมันสะสมในร่างกาย แต่รู้หรือไม่? ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเพียงขั่วข้ามคืน จะออกกำลังกายอย่างไรก็ไม่ลด !?


           สาเหตุที่ว่านั้นคือ “เกิดอาการบวมน้ำจากโซเดียมเกิน” นั่นเอง ซึ่งโซเดียมในอาหารที่มีรสเค็มจะทำให้เกิดการบวมน้ำได้มากถึง 2 กิโลกรัม! โดยปกติปริมาณโซเดียมที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน คือ 2400 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่ากับเกลือประมาณ 1 ช้อนชา แต่ในชีวิตประจำวัน เราได้รับโซเดียมเพิ่มมากขึ้นจากการปรุงรสอาหาร เช่น เติมน้ำปลาในอาหาร ซึ่งน้ำปลา 1 ช้อนชา


           มีโซเดียมประมาณ 500 มิลลิกรัม หากเราเติมน้ำปลา 3 ช้อนชา ก็เท่ากับว่าร่างกายได้รับโซเดียมถึง 1,500 มิลลิกรัม ดังนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ได้บริโภคเกลือแค่วันละ 1 ช้อนชาแน่ๆ นอกจากโซเดียมจะเป็นส่วนผสมในอาหารที่ปรุงรับประทานเพื่อเพิ่มรสเค็มแล้ว ยังเป็นส่วนผสมในอาหารแปรรูป อาหารหมักดองต่างๆ อาหารกระป๋อง และเครื่องดื่มแปรรูปต่างๆ


           มีโซเดียมประมาณ 500 มิลลิกรัม หากเราเติมน้ำปลา 3 ช้อนชา ก็เท่ากับว่าร่างกายได้รับโซเดียมถึง 1,500 มิลลิกรัม ดังนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ได้บริโภคเกลือแค่วันละ 1 ช้อนชาแน่ๆ นอกจากโซเดียมจะเป็นส่วนผสมในอาหารที่ปรุงรับประทานเพื่อเพิ่มรสเค็มแล้ว ยังเป็นส่วนผสมในอาหารแปรรูป อาหารหมักดองต่างๆ อาหารกระป๋อง และเครื่องดื่มแปรรูปต่างๆ


           ดังนั้นแม้บางวันจะไม่ได้กินอะไรเค็มเลย ก็อาจกินโซเดียมจากอาหารอย่างอื่นโดยไม่รู้ตัว…


           วิธีง่ายๆ ลดโซเดียมได้ในแต่ละวัน มี 5 วิธี ดังนี้


           1. เลือกเครื่องดื่มที่มีโซเดียมต่ำ เช่น น้ำมะเขือเทศหลายยี่ห้อมีโซเดียมในปริมาณสูง ผู้เป็นโรคเกี่ยวกับความดันและโรคไต ควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะสาวๆที่นิยมดื่มน้ำมะเขือเทศในปริมาณมากๆ เพื่อบำรุงสุขภาพและผิวพรรณควรเลือกดื่มน้ำมะเขือเทศชนิดที่มีโซเดียมต่ำ


           2. ถอยห่างจากอาหารเค็มๆ เลี่ยงฟาสต์ฟู้ด ของหมักดอง พริกเกลือจิ้มผลไม้


           3. น้ำซุปอูมามิ เช่น ในน้ำสุกี้ น้ำจิ้มจุ่ม น้ำก๋วยเตี๋ยว มีโซเดียมจากผงชูรสหรือผงปรุงรสต่างๆผสมอยู่สูงมาก ให้ลดปริมาณการกินลง


           4. พรางตัวในตู้แช่ อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซื้อไม่ได้สดได้เพราะความเย็น แต่ที่แท้เพราะใส่โซเดียมในปริมาณสูงปรี๊ด เพื่อถนอมอาหารไม่ให้บูด หากลดไม่ได้ก็ควรบริโภคให้น้อยลง


           5. ดื่มน้ำลดบวมน้ำ น้ำจะช่วยเจือจางโซเดียมในร่างกาย และถูกขับได้ง่ายในรูปปัสสาวะ รู้อย่างนี้แล้ว ใครที่ไม่อยากอ้วนบวมน้ำ ควรลดอาหารที่มีโซเดียมมากๆ และอย่าปล่อยให้ความอร่อยปาก ทำความลำบากให้ร่างกาย ได้อีกเลย…
InfoGraphics : Infographic Thailand

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/ทำไม-ทั้งที่กินน้อย-แต่


ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2558 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด อ่านทั้งหมด 3186 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดระบบบริการผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ
149 : ลงบทความ 09 เมษายน 2564


รพ.มหาราชนครราชสีมานำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล็อตแรกของจังหวัดนครราชสีมา
384 : ลงบทความ 05 เมษายน 2564


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

1369 : ลงบทความ 06 มกราคม 2564
โคราชการ์ดอย่าตก 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 : อย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

801 : ลงบทความ 21 ธันวาคม 2563
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี Ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่) : ระวัง! Ransomware ปี 2020 จะอันตรายและฉลาดมากขึ้น

1519 : ลงบทความ 10 กันยายน 2563
ห่าง!!! กันหน่อยนะช่วงนี้ : ห่าง!!! 1- 2 เมตร เดิน ยืน นั่งกินข้าว เวลาพูดคุย

1308 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

10,257,541
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร