Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดระบบบริการผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมานำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล็อตแรกของจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 4
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมจัดอบรมการพัฒนาวิชาการการคัดแยกผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน (ER Triage)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ คลินิกผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมผู้ดูแล NCD Cluster เขตสุขภาพที่ 9
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์) และประเมินครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์, ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ, ตำแหน่งพนักงานพัสดุ, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งเภสัชกร, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิ์สอบการประเมินครั้งที่ 2 (สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์) และการประเมินครั้งที่ 3 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสุรินทร์
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์รับ – ส่งต่อผู้ป่วย
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมติดตามการดำเนินงานนโยบาย 30 บาท โรคมะเร็งรักษาทุกที่
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 3
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • คณะผู้บริหารเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์

ร่างกายเสื่อมได้ไม่เลือกวัย           ร่างกายมนุษย์ เมื่อมีเติบโตก็ต้องมีเสื่อมลง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ วัยรุ่นหรือวัยทำงาน ฉะนั้น เพื่อให้คุณสามารถดูแลร่างกายให้ดีและเหมาะสมได้ตามวัยอยู่เสมอ มาดูกันว่า จะมีวิธีอย่างไรบ้าง


           วัยเด็ก แม้จะอายุยังน้อย แต่หากกินอาหารไม่ถูกวิธีและไม่ออกกำลังกาย ร่างกายก็สามารถเสื่อมลงได้เหมือนกัน เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม การรับประทานอาหารจึงควรให้ครบ 5 หมู่ เน้นวิตามินจำพวกธาตุเหล็กและแคลเซียม และควรออกกำลังกายเป็นประจำ ได้ทั้งความสนุกและวิตามินดีบำรุงผิวอย่างนี้ ทำกันเถอะนะเด็กๆ


           ช่วงอายุ 20 ปี วัยนี้ร่างกายเรียกได้ว่าเจริญเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่เพราะเป็นวัยที่ทั้งต้องเรียน ต้องทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆอยู่ตลอด ทำให้นอนดึก พักผ่อนน้อยและมักรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเสมอ ดังนั้น จึงควรเน้นสารอาหารจำพวกวิตามินซีและบีเป็นหลัก และออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจอยู่เสมอ


           30-40 ปี เพราะเป็นช่วงของวัยทำงาน ประกอบกับการทำงานของร่างกายที่เริ่มต่างไปจากเดิม ทำให้คนในวัยนี้ต้องประสบปัญหาทั้งอาการปวดศีรษะ ปวดหลัง โรคกระดูกเสื่อมและโรคอื่นๆอีกมากมาย เพื่อแก้ไขอาการดังกล่าว การออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแคลลอรี่และไขมันสูง นอกจากนี้ ควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินบี ซี อี และโคเอนไซม์คิวเทน เพื่อบำรุงร่างกายอีกด้วย


           วัย 50 ปีขึ้นไป เมื่ออายุมากขึ้น อะไรๆก็ต้องเสื่อมลงไปตามกาลเวลา ทั้งภายนอกที่มีริ้วรอยเหี่ยวย่น และภายในที่ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเริ่มรุมเร้า อย่างไรก็ตาม ร่างกายก็ยังแข็งแรงได้อยู่เสมอ หากคอยดูแลและใส่ใจ ด้วยการออกกำลังกายอย่างพอดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ บำรุงร่างกายด้วยสารอาหารจำพวกวิตามินบี ซี ดี น้ำมันตับปลา แมกนีเซียมAlphalipoic Acid เท่านี้ก็สามารถอยู่กับคนที่คุณรักไปได้อีกนานแสนนานแล้ว


           เพียงออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ร่างกายไม่มีคำว่า ” เสื่อม “
InfoGraphics : Infographic Thailand

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/ร่างกายเสื่อมได้ไม่เลือกวัย


ข้อมูล ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด อ่านทั้งหมด 3186 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดระบบบริการผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ
149 : ลงบทความ 09 เมษายน 2564


รพ.มหาราชนครราชสีมานำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล็อตแรกของจังหวัดนครราชสีมา
384 : ลงบทความ 05 เมษายน 2564


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

1369 : ลงบทความ 06 มกราคม 2564
โคราชการ์ดอย่าตก 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 : อย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

800 : ลงบทความ 21 ธันวาคม 2563
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี Ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่) : ระวัง! Ransomware ปี 2020 จะอันตรายและฉลาดมากขึ้น

1519 : ลงบทความ 10 กันยายน 2563
ห่าง!!! กันหน่อยนะช่วงนี้ : ห่าง!!! 1- 2 เมตร เดิน ยืน นั่งกินข้าว เวลาพูดคุย

1308 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

10,257,405
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร