Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง(S-TOP)
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแก่จิตอาสาและเครือข่ายจิตอาสา CUP เมืองย่า 4 หัวทะเล
 • กลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีแผนการรักษาพยาบาลซับซ้อน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับการตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (WFME) สาขากุมารเวชศาสตร์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการบริการ
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรม “คุยสบายๆ สไตล์ R2R” พัฒนาคน พัฒนางาน ครั้งที่ 3
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง”
 • ศูนย์ IC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดโครงการรณรงค์ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ “Advance – HA Boom”
 • กลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยที่มีแผนการรักษาพยาบาลซับซ้อน
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับงานพรบ.ฯ ที่ได้รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นประจำปี 2561 “ e - Claim Awards 2018”
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของงานบริหารความเสี่ยง
 • ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับศูนย์ IC โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมหน่วยงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม “การล้างมือ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดนิทรรศการเนื่องในงาน“วันพยาบาลสากล ประจำปี 2562”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานวันพยาบาลสากล ปี 2562
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้

รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดให้ความรู้เรื่อง “รู้ทันภัยร้าย ห่างไกลโรคตับ” พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพ ฟรีตลอดงาน


          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแจ้งเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจร่วมงานประชุมโครงการวันตับอักเสบโลก “รู้ทันภัยร้าย ห่างไกลโรคตับ” ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมมือกับชมรมรักษ์ตับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นในวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหม่อน ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อให้ทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการดูแลรักษาโรคตับอักเสบ กิจกรรมภายในงานจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจไวรัสตับอักเสบบี ตรวจไวรัสตับอักเสบซี ตรวจการทำงานของตับ ตรวจหาภาวะพังผืดในตับ ตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ ด้วยเครื่องไฟโบรสแกนและอัลตร้าซาวด์ พร้อมบรรยายให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับ พยาบาล เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด ฟรีตลอดงาน ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนร่วมงานและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณเสาวลักษณ์ โทร. 095-9328789 ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โทร. 044-232147 ทุกวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดและ สมัครผ่านคิวอาร์โค้ดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคตับอักเสบ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคตับแข็ง ตับวาย และเนื้องอกในตับ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งในด้านการรักษา ภาระค่าใช้จ่าย และการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงชีวิตการทำงาน แต่กลับพบว่าประชาชนไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับโรคตับอักเสบ รวมทั้งการป้องกันและดูแลรักษามากเท่าไรนัก ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ดังนั้น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงขอเชิญประชาชนให้มาร่วมงานนี้ เพื่อมารับฟังความรู้แล้วนำไปปฏิบัติตัว หรือบอกต่อๆ กัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก

 

 

                                    นายแพทย์คงฤทธิ์ สุขานุศาสน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านสวัสดิการและสื่อสารองค์กร ตรวจ/อนุมัติ

                                                                                                          ฐิติวดี เชิญอักษร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ตรวจ/ทาน

                                                                                                                       เกณ์ณิกา พราวศรี นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/พิมพ์


ข้อมูล ณ วันที่ 01 มีนาคม 2562 ประกาศโดย นางสาว เกณ์ณิกา พราวศรี (แก้ไขล่าสุด) อ่านทั้งหมด 304 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง(S-TOP)
26 : ลงบทความ 24 พฤษภาคม 2562


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562
25 : ลงบทความ 24 พฤษภาคม 2562


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศค่ารักษานอกเวลา : ประกาศค่ารักษานอกเวลา

775 : ลงบทความ 29 มีนาคม 2562
ย้ายสถานที่ตรวจ GP : ย้ายสถานที่ตรวจ GP

471 : ลงบทความ 29 มีนาคม 2562
จะอยู่กันอย่างไร? ในเมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5 : ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

411 : ลงบทความ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมวิชาการ ครบรอบ 108 ปี มหาราชนครราชสีมา ที่พึ่งสุดท้ายของชาวอีสานใต้ : ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และครบรอบ 20 ปี ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2832 : ลงบทความ 15 กันยายน 2560
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

7,560,452
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์