Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเสื้อบริจาค
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรม CPR กระดูก – ข้อ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากช่องนานา
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามอาการของผู้ป่วยและผู้บริจาคอวัยวะไต รายที่ 18
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตทันตแพทย์ ระหว่างมทส. และ 5 รพ.ในเขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานมหกรรม ลด แหลก แจกบุญ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบพัดลม เพื่อสนับสนุนการบริการของโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาผ่าตัดเปลี่ยนปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วยและผู้บริจาคอวัยวะไต รายที่ 18
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพ (MNLS) รุ่นที่ 3
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ 2017
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาล และควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสมทบทุนจัดตั้งหอผู้ป่วยเด็กภูมิคุ้มกันต่ำ และสร้างห้องพิเศษตึกเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่อง“ติดตามระบบการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอก ด้วยแนวคิด Lean Six Sigma (Follow up and shape)”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ (MNLS) สำหรับพยาบาลจบใหม่ รุ่นที่ 2
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้บริจาค อวัยวะไต รายที่ 17
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้

พิธีมอบรางวัล“คนดีศรีมหาราช” ประจำปี 2560


        เนื่องในวาระครบรอบ 108 ปี การสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับรางวัล“คนดีศรีมหาราช” ประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูบุคคล เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการ ผู้ได้รับรางวัล“คนดีศรีมหาราช” ประจำปี 2560 มีดังนี้ กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ ได้แก่ แพทย์หญิงกุลฤดี วงศ์เบญจรัตน์, นายแพทย์สุนทร ชินประสาทศักดิ์ และทันตแพทย์หญิงกมลรัตน์ ลิมป์ปัทมปาณี กลุ่มพยาบาล ได้แก่ นางสาวจินตนา วีระนันท์, นางสุชาดา มีไชยโย, นางฐิติขวัญ นวมะชิติ นางจิราพร ชนยุทธ และนางณัฐฐวรินทร ประภัสสรานนท์ กลุ่มสนับสนุนบริการ ได้แก่ นางปราณี วิทยากาญจน์, นางนาฏนภา พิมพ์ปรุ และนางจันทร์ฉาย สุดแสนยา กลุ่มเทคนิคบริการ ได้แก่ นางกัญญาลักษณ์ ณ รังษี, นางกนกกัญจน์ อานทอง และนายวินัย อุ่นทะเล กลุ่มลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ นางศรีเพ็ญ งาเกาะ นางจำเนียร จริยะพันธุ์, นายเป้า สายโคกสูง, นายประสาน ศรีจะบก และนางสวาท สุนนนาม ผู้เสียสละเพื่อองค์กร ได้แก่ นางสุพัตรา อ้นสุวรรณ

 

 

ฉบับที่ 272/2560 ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ : งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ พรส.

28 กันยายน 2560


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 ประกาศโดย นางสาว เกณ์ณิกา พราวศรี อ่านทั้งหมด 235 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเสื้อบริจาค
23 : ลงบทความ 15 ธันวาคม 2560


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสิรินธร
16 : ลงบทความ 15 ธันวาคม 2560


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ ครบรอบ 108 ปี มหาราชนครราชสีมา ที่พึ่งสุดท้ายของชาวอีสานใต้ : ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และครบรอบ 20 ปี ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

429 : ลงบทความ 15 กันยายน 2560
ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา : สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1154 : ลงบทความ 25 พฤษภาคม 2560
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้เผยแพร่รายงานการพบมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry จากรายงาน กล่าวว่า มัลแวร์ดังกล่าว มีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่

7132 : ลงบทความ 15 พฤษภาคม 2560
HIV กับ เอดส์ ไม่เหมือนกันนะ!!! : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/hiv-กับ-เอดส์-ไม่เหมือนกันน

3475 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

5,670,367
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์