Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมหลวงปู่ใหญ่ ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาบริการทำฟันฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2563”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมโครงการเสริมความรอบรู้เรื่องอาหาร เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 65 วพบ.นครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบ “ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่และเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ”
 • นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีแก่นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงาน“วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม “ผู้อำนวยการฯอยากพบเจ้าหน้าที่”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ และสนับสนุนการบริการ
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครบรอบปีที่ 111
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 9
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิคส์), ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563
 • กรมสมเด็จพระเทพฯ” โปรดเกล้าฯให้รองเลขามูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนพระองค์ส่งมอบระบบแลกเปลี่ยนอากาศ แรงดันลบแบบสมบูรณ์ ให้แก่ รพ.มหาราชนครราชสีมา
 • พิธีเปิด“สถานีตำรวจชุมชนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ