Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างโยธา), ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 2
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบสิ่งสนับสนุนบริการ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะทำงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมามอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการผู้สำเร็จหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 1
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามโครงการ จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัยของบุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างโยธา), ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายปฐมภูมิเมืองย่า 4 หัวทะเล
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขต 9
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์

อยากมีหุ่นงาม ให้ตามใจปากอยากมีหุ่นงาม ให้ตามใจปาก


          เรื่องน้ำหนักตัวกับการกิน เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากซะเหลือเกิน เพราะทั้งสองสิ่งนี้มักสวนทางกันตลอด บางทีตั้งใจควบคุมอาหาร แต่น้ำหนักตัวกลับไม่ได้ลดลงสักขีดเดียว ดีไม่ดีเพิ่มกฎเหล็กให้ตัวเองอีกไม่ให้กินของอร่อยตามใจปาก ดังนั้น จึงไม่แปลกถ้าเราจะรู้สึกว่าการลดน้ำหนัก ทำไมมันช่างยากเย็นซะเหลือเกิน ทั้งที่ความจริงแล้ว เราไม่จำเป็นต้องกินน้อย หรืออดอาหารเลย แค่รู้จักการกินให้เป็นเท่านั้น


          “การกินให้เป็น คำตอบอยู่ที่ คุณภาพของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อ ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะกินเยอะในทุกๆมื้อ หรือกินจุบจิบตลอดทั้งวัน แต่สิ่งที่กินเข้าไปคืออาหารพลังงานสะอาด หรืออาหารที่กินเข้าไปแล้ว ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญเป็นพลังงานมากกว่าถูกสะสมเป็นไขมัน เราก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าสิ่งที่กินเข้าไปจะเกิดการสะสมจนทำให้เราอ้วน เกิดการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา ดังนั้น ถ้าเราอยากหุ่นดี มีสุขภาพแข็งแรง กินจุเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่พุ่งพรวดจนน่าตกใจ เราควรเลือกกินดังต่อไปนี้


          1.อาหารประเภทแป้งที่มีค่า G.I. ต่ำ เช่น ธัญพืชทั้งเมล็ด ทั้งหมด 7 ชนิด เช่น เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแฟลก เมล็ดฟักทอง ข้าวโอ๊ต มอลต์ รำข้าวสาลี และข้าวไรย์ อาหารแป้งพลังงานสะอาดเหล่านี้ จะช่วยลดการสร้างไขมันใหม่ กระตุ้นการเผาผลาญไขมันที่มีอยู่เดิม และช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราอีกด้วย ซึ่งมีข้อดีคือ ร่างกายจะหลั่งอินซูลินออกมาน้อย ไม่ทำให้ตับอ่อนทำงานหนัก ไม่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน และลดอันตรายของน้ำตาลต่อเซลล์ต่างๆ นั่นเอง


          2.อาหารประเภทกรดไขมันอิ่มตัวต่ำ เช่น น้ำมันคาโนล่า ที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 9 ถึงร้อยละ 91 และมีสัดส่วนของกรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 ที่เหมาะสม หากเราบริโภคเป็นประจำจะช่วย ชะลอความเสื่อมของเซลล์ ลดการแข็งตัวของผนังหลอดเลือด ลดภาวะหลอดเลือดอุดตัน ลดการอักเสบ และช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นด้วย


          3.อาหารประเภทโปรตีนคุณภาพสูง เช่น เวย์โปรตีนเข้มข้นจากนม ซึ่งมีกรดอะมิโนจำเป็นในปริมาณสูง แต่ในเวย์โปรตีน มักจะขาดกรดอะมิโนอยู่ 3 ชนิด คือ โพรลีน, ไฮดรอกซี-โพรลีน และไกลซีน ซึ่งกรดอะมิโน 3 ตัวนี้ พบได้ในคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก ดังนั้น เมื่อเราทานเวย์โปรตีนควบคู่กับคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก จะทำให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายทุกระบบ เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ช่วยสลายไขมัน ป้องกันการสะสมไขมันในตับและที่อื่นๆ เสริมภูมิคุ้มกันให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง และยังดีต่อผิวพรรณและความอ่อนวัยของเราอีกด้วย


          ดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าชอบกิน ถือคติเรื่องกินเรื่องใหญ่ ก็ควรหันมาเริ่มวางแผนการกิน ตามใจปากด้วยการกินแต่อาหารดีๆที่มีประโยชน์ซะตั้งแต่วันนี้ จะได้ไม่มีปัญหากับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป เพราะถ้าไม่เริ่มต้นด้วยโภชนาการพลังงานสะอาด จะไม่มีทางลดน้ำหนักได้ แม้จะลดปริมาณการกินต่อวันน้อยลงก็ตาม


          ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ > คลิก
InfoGraphics : Infographic Thailand

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/อยากมีหุ่นงาม-ให้ตามใจป


ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด อ่านทั้งหมด 4759 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
66 : ลงบทความ 02 มีนาคม 2564


จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 2
181 : ลงบทความ 23 กุมภาพันธ์ 2564


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

731 : ลงบทความ 06 มกราคม 2564
โคราชการ์ดอย่าตก 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 : อย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

503 : ลงบทความ 21 ธันวาคม 2563
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี Ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่) : ระวัง! Ransomware ปี 2020 จะอันตรายและฉลาดมากขึ้น

1312 : ลงบทความ 10 กันยายน 2563
ห่าง!!! กันหน่อยนะช่วงนี้ : ห่าง!!! 1- 2 เมตร เดิน ยืน นั่งกินข้าว เวลาพูดคุย

1096 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

9,986,923
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร