Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ประเมินครั้งที่ 1) และเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ, พนักงานพิมพ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ประเมินครั้งที่ 1) และเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาทำMOUทางวิชาการในการผลิตพยาบาลร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมวิชาการฟื้นฟูวิสัญญีวิทยา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารอากาศ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ Orthopaedics for Non-orthopedist ครั้งที่ 3
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทุกระดับหน่วยบริการ ในการประเมิน วินิจฉัย ส่งต่อ สาขาศัลยกรรม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ LAB อย่างเหมาะสม
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ, พนักงานพิมพ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์

คู่มือมื้อหลักฉบับหนุ่มสาวออฟฟิต           จุดเริ่มต้นของชีวิต คือการ “กิน” คำสั้นๆ แต่ช่างเป็นคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่ซะเหลือเกิน ร่างกายจำเป็นต้องใช้พลังงานยิ่งกลับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศอย่างเราๆด้วยแล้ว จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างล้มหลามเพื่อต่อสู้กับกองทัพงาน และไม่ว่าคุณจะทำงานหนักแค่ไหน ต้องไม่ลืมที่จะหาอะไรกิน เพื่อเพิ่มพลังงานให้ตัวเอง


           ร่างกายที่สมบูรณ์ เจริญเติบโต สามารถทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีสูตรคำนวนจำนวนพลังงานที่ร่างกายเราต้องการปกติแล้วในแต่ละวันจะอยู่ที่ 2200 แคลอรีต่อวัน ด้วยสูตรต่อไปนี้


           ชาย = 66 + (13.7 x น้ำหนักตัว) + (5 x ส่วนสูง) – (6.8 x อายุ)


           หญิง = 66.5 + (9.6 x น้ำหนักตัว) + (1.8 x ส่วนสูง) – (4.7 x อายุ)


           ตัวอย่างเช่น เบ้บบี๋อาร์นี่วัยขบเผาะ พอเหมาะ 23ปีดีดัก สาวสวยประจำออฟฟิศไลค์มีเอเชีย เธอสูง 150 ซม. น้ำหนัก 55 กก. พลังงานที่เธอต้องการต่อวันคือ66.5 + (9.6 x 55) + (1.8 x 150) – (4.7 x 23) = 1039.1 แคลอรี่


           อาหารทั้ง3 มื้อ ถือว่าจำเป็นจะต้องรับประทานในทุกวัน โดยเฉพาะมื้อเช้า เพราะสมองต้องการเลือดและออกซิเจนเป็นอาหารบำรุง ถ้าไม่กินมื้อเช้า ไม่มีเลือดมารับออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคต ส่วนมื้อกลางวัน สะสมอาหารไปใช่ในช่วงบ่าย ต้องการพลังงานสูง และการกินมื้อเย็นมากกว่า4 ทัพพี กินปลาน้อย กินอาหารซ้ำซาก ทำให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและเบาหวาน และการกินแต่เนื้อสัตว์ ลดข้าวจะทำให้มีโอกาสไขมันหน้าท้องสะสมมากที่สุด


           อาหารที่แนะนำในแต่ละมื้อ


           มื้อเช้า มื้อแรกของวัน จำเป็นต่อสมองเพิ่มพลังความคิด อาหารที่ควรรับประทานคือ กล้วย(120cal/ลูก) , ต้มเลือดหมู (120cal/ถ้วย) , ไข่ต้ม (75cal/ฟอง) , โจ๊ก (230cal/ถ้วย) , ขนมปังโฮลวีต(65cal/แผ่น) , กาแฟดำ (55cal/แก้ว)


           มื้อกลางวัน ชดเชยพลังงานที่เสียไป เติมความกระปรี้กระเปร่าในช่วงบ่าย อาหารที่ควรรับประทานคือ ราดหน้า (400cal/จาน) , ผัดผัก (210cal/จาน) , ยำต่างๆ (190cal/จาน) , สุกี้ (280cal/ชาม)


           มื้อเย็น มื้อสุดท้าย เน้นอาหารที่เบาสบายท้อง ดีต่อเวลาพักผ่อน ทำให้หลับสนิท อาหารที่ควรรับประทานคือ แอปเปิ้ล (80cal/ผล) , นมถั่วเหลือง (220cal/แก้ว) , สลัด (220cal/จาน) , ปลาย่าง (120cal/ตัว)


           การใส่ใจมืออาหารถือเป้นเรื่องสำคัญ ลองคิดดูสิว่า ถ้าร่างกายพงัแล้วจะหาเงินยังไง แต่ที่น่าเศร้ากว่านั้นคือ จะเอาเงินที่ไหนมาซื้ออะไรกินล่ะ?
InfoGraphics : Infographic Thailand

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/คู่มือมื้อหลักฉบับหนุ่


ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด อ่านทั้งหมด 1342 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


รพ.มหาราชนครราชสีมาทำMOUทางวิชาการในการผลิตพยาบาลร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
85 : ลงบทความ 21 มิถุนายน 2560


รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมวิชาการฟื้นฟูวิสัญญีวิทยา
82 : ลงบทความ 21 มิถุนายน 2560


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา : สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

321 : ลงบทความ 25 พฤษภาคม 2560
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้เผยแพร่รายงานการพบมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry จากรายงาน กล่าวว่า มัลแวร์ดังกล่าว มีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่

3648 : ลงบทความ 15 พฤษภาคม 2560
HIV กับ เอดส์ ไม่เหมือนกันนะ!!! : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/hiv-กับ-เอดส์-ไม่เหมือนกันน

2624 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559
สีบนโต๊ะอาหารก็ช่วยลดความอ้วนได้นะ : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/สีบนโต๊ะอาหารก็ช่วยลดค

2382 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

4,997,464
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์