Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • คณะผู้บริหารเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานอายุรกรรม
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมามอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการผู้สำเร็จหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2”
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์, ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ, ตำแหน่งพนักงานพัสดุ, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งเภสัชกร, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างโยธา), ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 2
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบสิ่งสนับสนุนบริการ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะทำงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมามอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการผู้สำเร็จหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 1
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์

คู่มือมื้อหลักฉบับหนุ่มสาวออฟฟิต           จุดเริ่มต้นของชีวิต คือการ “กิน” คำสั้นๆ แต่ช่างเป็นคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่ซะเหลือเกิน ร่างกายจำเป็นต้องใช้พลังงานยิ่งกลับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศอย่างเราๆด้วยแล้ว จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างล้มหลามเพื่อต่อสู้กับกองทัพงาน และไม่ว่าคุณจะทำงานหนักแค่ไหน ต้องไม่ลืมที่จะหาอะไรกิน เพื่อเพิ่มพลังงานให้ตัวเอง


           ร่างกายที่สมบูรณ์ เจริญเติบโต สามารถทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีสูตรคำนวนจำนวนพลังงานที่ร่างกายเราต้องการปกติแล้วในแต่ละวันจะอยู่ที่ 2200 แคลอรีต่อวัน ด้วยสูตรต่อไปนี้


           ชาย = 66 + (13.7 x น้ำหนักตัว) + (5 x ส่วนสูง) – (6.8 x อายุ)


           หญิง = 66.5 + (9.6 x น้ำหนักตัว) + (1.8 x ส่วนสูง) – (4.7 x อายุ)


           ตัวอย่างเช่น เบ้บบี๋อาร์นี่วัยขบเผาะ พอเหมาะ 23ปีดีดัก สาวสวยประจำออฟฟิศไลค์มีเอเชีย เธอสูง 150 ซม. น้ำหนัก 55 กก. พลังงานที่เธอต้องการต่อวันคือ66.5 + (9.6 x 55) + (1.8 x 150) – (4.7 x 23) = 1039.1 แคลอรี่


           อาหารทั้ง3 มื้อ ถือว่าจำเป็นจะต้องรับประทานในทุกวัน โดยเฉพาะมื้อเช้า เพราะสมองต้องการเลือดและออกซิเจนเป็นอาหารบำรุง ถ้าไม่กินมื้อเช้า ไม่มีเลือดมารับออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคต ส่วนมื้อกลางวัน สะสมอาหารไปใช่ในช่วงบ่าย ต้องการพลังงานสูง และการกินมื้อเย็นมากกว่า4 ทัพพี กินปลาน้อย กินอาหารซ้ำซาก ทำให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและเบาหวาน และการกินแต่เนื้อสัตว์ ลดข้าวจะทำให้มีโอกาสไขมันหน้าท้องสะสมมากที่สุด


           อาหารที่แนะนำในแต่ละมื้อ


           มื้อเช้า มื้อแรกของวัน จำเป็นต่อสมองเพิ่มพลังความคิด อาหารที่ควรรับประทานคือ กล้วย(120cal/ลูก) , ต้มเลือดหมู (120cal/ถ้วย) , ไข่ต้ม (75cal/ฟอง) , โจ๊ก (230cal/ถ้วย) , ขนมปังโฮลวีต(65cal/แผ่น) , กาแฟดำ (55cal/แก้ว)


           มื้อกลางวัน ชดเชยพลังงานที่เสียไป เติมความกระปรี้กระเปร่าในช่วงบ่าย อาหารที่ควรรับประทานคือ ราดหน้า (400cal/จาน) , ผัดผัก (210cal/จาน) , ยำต่างๆ (190cal/จาน) , สุกี้ (280cal/ชาม)


           มื้อเย็น มื้อสุดท้าย เน้นอาหารที่เบาสบายท้อง ดีต่อเวลาพักผ่อน ทำให้หลับสนิท อาหารที่ควรรับประทานคือ แอปเปิ้ล (80cal/ผล) , นมถั่วเหลือง (220cal/แก้ว) , สลัด (220cal/จาน) , ปลาย่าง (120cal/ตัว)


           การใส่ใจมืออาหารถือเป้นเรื่องสำคัญ ลองคิดดูสิว่า ถ้าร่างกายพงัแล้วจะหาเงินยังไง แต่ที่น่าเศร้ากว่านั้นคือ จะเอาเงินที่ไหนมาซื้ออะไรกินล่ะ?
InfoGraphics : Infographic Thailand

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/คู่มือมื้อหลักฉบับหนุ่


ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด อ่านทั้งหมด 3424 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


คณะผู้บริหารเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
13 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2564


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานอายุรกรรม
15 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2564


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

753 : ลงบทความ 06 มกราคม 2564
โคราชการ์ดอย่าตก 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 : อย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

526 : ลงบทความ 21 ธันวาคม 2563
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี Ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่) : ระวัง! Ransomware ปี 2020 จะอันตรายและฉลาดมากขึ้น

1334 : ลงบทความ 10 กันยายน 2563
ห่าง!!! กันหน่อยนะช่วงนี้ : ห่าง!!! 1- 2 เมตร เดิน ยืน นั่งกินข้าว เวลาพูดคุย

1113 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

10,005,803
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร