Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ประเมินครั้งที่ 1) และเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ, พนักงานพิมพ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ประเมินครั้งที่ 1) และเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาทำMOUทางวิชาการในการผลิตพยาบาลร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมวิชาการฟื้นฟูวิสัญญีวิทยา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากกรมแพทย์ทหารอากาศ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ Orthopaedics for Non-orthopedist ครั้งที่ 3
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทุกระดับหน่วยบริการ ในการประเมิน วินิจฉัย ส่งต่อ สาขาศัลยกรรม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ LAB อย่างเหมาะสม
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการชมรมพยาบาลห้องผ่าตัดจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ, พนักงานพิมพ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์

เช็คตัวคุณ กับไวรัสเมอร์ส!!!           ไม่ธรรมดาซะแล้ว เพราะล่าสุด พบผู้ติดเชื่อที่ประเทศไทย 1 ราย แม้ว่าจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ ซึ่งควบคุมการแพร่กระจายได้ทันท่วงที และสนามบินสุวรรณภูมิเองก็คุมเข้มสั่งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ‘เมอร์ส’ แต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่โชคร้าย มีโอกาสเจอแจ๊คพ็อตเข้าให้ ฉะนั้นหากสงสัย มีอาการแปลกๆ หรือกลับมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยง ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อความสบายดีกว่า


           ไวรัสเมอร์ส มีชื่อเรียกว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือมีอีกชื่อเต็มๆ ว่า กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในประเทศตะวันออกกลาง (Middle Easr respiratory sysdrome coronavirus (MERS-CoV)) เป็นโรคระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (MERS-CoV) ซึ่งโคโรนาไวรัสก่อให้เกิดโรคได้หลายโรคตั้งแต่หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคซาร์ส


           ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม ยิ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัว ได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต ยิ่งเสี่ยงตายมาก ต้องรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุด


           ปัจจุบันยังไม่มียาตัวใดสามารถต้านไวรัสตัวนี้ได้ ทำได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้น วิธีป้องการที่ดีที่สุดก็คือ ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย รวมถึงหลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด หากจำเป็นก็ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และเลือกใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ที่สำคัญที่สุดก็คือ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสียงในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ หากไปและสงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อละก็ ต้องมาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ก่อน ได้แก่ ประเทศอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษ ฝรั่งเศส ตูนิเซีย เยอรมนี อิตาลี โอมาน คูเวต มาเลเซีย กรีซ ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้


           6 วิธีป้องกันตัวเองเมื่อต้องเดินทางไปประเทศเสี่ยง


           1. ตรวจสอบประหวัดการฉีดวัคซีนของตัวเอง ว่าครบไหม ฉีดอะไรไปบ้าง และต้องฉีดอะไรเพิ่ม


           2. งดการสัมผัสอูฐและดื่มนมอูฐดิบ เพราะอาจมีเชื่อเจือปนอยู่


           3. ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันไว้ก่อน


           4. เลี่ยงสถานที่แออัดที่มีคนจำนวนมาก เพราะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อมาก


           5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์


           6. ไม่สัมผัสหรือใก้ชิดผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้
InfoGraphics : Infographic Thailand

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/เช็คตัวคุณ-กับไวรัสเมอร


ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด อ่านทั้งหมด 1256 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


รพ.มหาราชนครราชสีมาทำMOUทางวิชาการในการผลิตพยาบาลร่วมกับ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
85 : ลงบทความ 21 มิถุนายน 2560


รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมจัดประชุมวิชาการฟื้นฟูวิสัญญีวิทยา
82 : ลงบทความ 21 มิถุนายน 2560


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา : สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

321 : ลงบทความ 25 พฤษภาคม 2560
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้เผยแพร่รายงานการพบมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry จากรายงาน กล่าวว่า มัลแวร์ดังกล่าว มีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่

3648 : ลงบทความ 15 พฤษภาคม 2560
HIV กับ เอดส์ ไม่เหมือนกันนะ!!! : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/hiv-กับ-เอดส์-ไม่เหมือนกันน

2624 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559
สีบนโต๊ะอาหารก็ช่วยลดความอ้วนได้นะ : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/สีบนโต๊ะอาหารก็ช่วยลดค

2382 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

4,997,460
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์