Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • คณะผู้บริหารเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานอายุรกรรม
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมามอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการผู้สำเร็จหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2”
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์, ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ, ตำแหน่งพนักงานพัสดุ, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งเภสัชกร, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างโยธา), ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 2
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบสิ่งสนับสนุนบริการ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะทำงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมามอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการผู้สำเร็จหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2564 รุ่น 1
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์

เช็คตัวคุณ กับไวรัสเมอร์ส!!!           ไม่ธรรมดาซะแล้ว เพราะล่าสุด พบผู้ติดเชื่อที่ประเทศไทย 1 ราย แม้ว่าจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ ซึ่งควบคุมการแพร่กระจายได้ทันท่วงที และสนามบินสุวรรณภูมิเองก็คุมเข้มสั่งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ‘เมอร์ส’ แต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่โชคร้าย มีโอกาสเจอแจ๊คพ็อตเข้าให้ ฉะนั้นหากสงสัย มีอาการแปลกๆ หรือกลับมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยง ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อความสบายดีกว่า


           ไวรัสเมอร์ส มีชื่อเรียกว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือมีอีกชื่อเต็มๆ ว่า กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในประเทศตะวันออกกลาง (Middle Easr respiratory sysdrome coronavirus (MERS-CoV)) เป็นโรคระบบทางเดินหายใจชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (MERS-CoV) ซึ่งโคโรนาไวรัสก่อให้เกิดโรคได้หลายโรคตั้งแต่หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคซาร์ส


           ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม ยิ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัว ได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต ยิ่งเสี่ยงตายมาก ต้องรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุด


           ปัจจุบันยังไม่มียาตัวใดสามารถต้านไวรัสตัวนี้ได้ ทำได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้น วิธีป้องการที่ดีที่สุดก็คือ ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย รวมถึงหลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด หากจำเป็นก็ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และเลือกใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ที่สำคัญที่สุดก็คือ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสียงในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ หากไปและสงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อละก็ ต้องมาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ก่อน ได้แก่ ประเทศอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษ ฝรั่งเศส ตูนิเซีย เยอรมนี อิตาลี โอมาน คูเวต มาเลเซีย กรีซ ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้


           6 วิธีป้องกันตัวเองเมื่อต้องเดินทางไปประเทศเสี่ยง


           1. ตรวจสอบประหวัดการฉีดวัคซีนของตัวเอง ว่าครบไหม ฉีดอะไรไปบ้าง และต้องฉีดอะไรเพิ่ม


           2. งดการสัมผัสอูฐและดื่มนมอูฐดิบ เพราะอาจมีเชื่อเจือปนอยู่


           3. ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันไว้ก่อน


           4. เลี่ยงสถานที่แออัดที่มีคนจำนวนมาก เพราะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อมาก


           5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์


           6. ไม่สัมผัสหรือใก้ชิดผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้
InfoGraphics : Infographic Thailand

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/เช็คตัวคุณ-กับไวรัสเมอร


ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ประกาศโดย นาย อธิศุทธ์ บุญเกิด อ่านทั้งหมด 3139 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ


คณะผู้บริหารเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
18 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2564


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานอายุรกรรม
17 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2564


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : บทความเพื่อสุขภาพ
รพ.มหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดส่งยาทางไปรษณีย์ในช่วงที่โควิดระบาด

753 : ลงบทความ 06 มกราคม 2564
โคราชการ์ดอย่าตก 3 มาตรการป้องกันโควิด-19 : อย่าลืมดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

526 : ลงบทความ 21 ธันวาคม 2563
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี Ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่) : ระวัง! Ransomware ปี 2020 จะอันตรายและฉลาดมากขึ้น

1334 : ลงบทความ 10 กันยายน 2563
ห่าง!!! กันหน่อยนะช่วงนี้ : ห่าง!!! 1- 2 เมตร เดิน ยืน นั่งกินข้าว เวลาพูดคุย

1113 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

10,005,935
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร