Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้อุปการคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาค
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้ป่วยนอก
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบสิ่งสนับสนุนบริการทางการแพทย์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา, ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบชุด PPE Suit
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดนิทรรศการเนื่องในงาน“วันพยาบาลสากล ประจำปี 2563”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดนิทรรศการเนื่องในงาน“วันพยาบาลสากล ประจำปี 2563”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาและอุปการคุณที่ร่วมกันบริจาค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใช้สู้วิกฤตต้านโควิด-19
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม Tele Conference New Normal เขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้อุปการคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร สู้วิกฤตต้านโควิด-19
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบและส่งต่อหน้ากากอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม Video Conference EOC เขตสุขภาพที่ 9
 • ห่าง!!! กันหน่อยนะช่วงนี้
 • การจัดการความเคลียดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 • เด็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร?
 • 3 สร้าง 2 ใช้ สู้ภัยโควิด-19
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบหุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยแสง UVC
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้อุปการคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร สู้วิกฤตต้านโควิด-19
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสมาคมฮากกานครราชสีมา
 • ช่วงโควิด ว่างนิดก้ทำได้ ออกกำลังกานที่ทำงาน
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานรณรงค์วันเบาหวานโลก “เบาหวานและครอบครัว”


        เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์วันเบาหวานโลก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2562 โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมผู้ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยได้กำหนดประเด็นรณรงค์วันเบาหวานโลก ในปี 2562 คือ “The Family and Diabetes : เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน” ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เห็นความสำคัญของปัญหาโรคเบาหวาน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเบาหวานและครอบครัว ตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงเบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แนะนำในการใช้ยา รักษาเบาหวาน วิธีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คลินิกหุ่นสวยสุขภาพดี (DPAC) การดูแลสุขภาพจิตที่ดี การดูแลสุขภาพกับแพทย์แผนไทย คัดกรองภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ คัดกรองสุขภาพช่องปากและฟัน คัดกรองภาวะเท้าเบาหวาน อาหารเพื่อสุขภาพ ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอายุรแพทย์ บรรยายพิเศษเรื่อง “ย้อนรอยอดีต-ปัจจุบัน 24 ปี ชมรมเบาหวานโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” บรรยายพิเศษเรื่อง “ชัวร์ก่อนแชร์ สไตล์เบาหวาน” กิจกรรมขยับกาย สบายชีวี พร้อมเสวนาพิเศษหัวข้อเรื่อง “เบาหวานและครอบครัว & บุคคลต้นแบบ” และในงานยังมีพิธีมอบรางวัล “บุคคลต้นแบบเบาหวาน มหาราช/5 CUP อำเภอเมือง” จำนวน 34 รางวัล ดังนี้ CUP ศีรษะละเลิง 6 รางวัล/CUP รพ.เทพรัตน์ฯ 7 รางวัล/CUP มะค่า 9 รางวัล/ CUP เมืองย่า 4 หัวทะเล 5 รางวัล ชมรมเบาหวานฯ 2 รางวัล/ผู้ป่วยนอก 3 รางวัล และ DPAC Clinic 3 รางวัล

 

 

 

ฉบับที่ 43/2563             ข่าว/ออกแบบภาพ : งานการประชาสัมพันธ์ฯ ภาพ : งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ พรส.

25 พฤศจิกายน 2562       นฤมล วงศ์วัยรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจ/อนุมัติ

                                      ฐิติวดี เชิญอักษร หัวหน้างานการประชาสัมพันธ์ฯ ตรวจ/ทาน

                                       เกณ์ณิกา พราวศรี ข่าว/พิมพ์


ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ประกาศโดย นางสาว เกณ์ณิกา พราวศรี (แก้ไขล่าสุด) อ่านทั้งหมด 294 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้อุปการคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาค
63 : ลงบทความ 27 พฤษภาคม 2563


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้ป่วยนอก
50 : ลงบทความ 27 พฤษภาคม 2563


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห่าง!!! กันหน่อยนะช่วงนี้ : ห่าง!!! 1- 2 เมตร เดิน ยืน นั่งกินข้าว เวลาพูดคุย

84 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
การจัดการความเคลียดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ : ที่ปฎิบัติงานช่วงการระบาดของโควิด-19

121 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
เด็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร? : การใส่ใจพฤติกรรมและอารมณ์เด็กในระยะโควิด-19

89 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
3 สร้าง 2 ใช้ สู้ภัยโควิด-19 : ข้อมูล นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์สานติ์

93 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

8,786,615
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์