Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนิติกร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน เขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการศัลยกรรมส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค
 • ชมรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพศ./รพท.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลชลบุรี และบุคลากรประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ เขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์และปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 21
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานจิตเวช
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลขึ้นบัญชีรอการเรียกตัว เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแจ้งเตือนภัยจากการเล่นประทัด พลุหรือดอกไม้ไฟ อาจเสี่ยงถึงขั้นพิการได้
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมสภากาแฟ องค์กรแพทย์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานประชุมสภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ และก่อสร้างโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test และคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแจ้งเตือนภัยจากการเล่นประทัด พลุหรือดอกไม้ไฟ อาจเสี่ยงถึงขั้นพิการได้


     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งว่า เทศกาลลอยกระทงนี้  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีความห่วงใย ขอเตือนภัยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น   ที่เล่นประทัด พลุหรือดอกไม้ไฟ ให้ระวังการบาดเจ็บที่อาจถึงขั้นพิการหรือเป็นผู้ทุพพลภาพได้ ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุจะทำให้เนื้อเยื่อที่บาดเจ็บเสียหายจากการ   ถูกความร้อนและแรงระเบิด มีโอกาสเกิดการอักเสบติดเชื้อ การรักษาเบื้องต้น เป็นการตัดเนื้อเยื่อที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากส่วนผสมของประทัด พลุหรือดอกไม้ไฟ รวมถึงการตัดเนื้อเยื่อที่บอบช้ำจากแรงระเบิดออก เพื่อป้องกันการอักเสบติดเชื้อ   ที่จะเกิดขึ้นตามมา กรณีบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นอวัยวะขาด เช่น นิ้วมือ นิ้วเท้า  มักจะเป็นการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อที่รุนแรงไม่สามารถต่ออวัยวะที่ขาดกลับคืนได้ หลังจากรักษาบาดแผลเบื้องต้นแล้ว  บางรายอาจต้องทำการผ่าตัดปลูกผิวหนัง    ย้ายเนื้อเยื่อจากบริเวณอื่นของร่างกาย เช่น หน้าท้อง สะโพก หรือผ่าตัดย้ายนิ้วเท้ามาทดแทนนิ้วมือที่ขาดหายไป  จากการโดนแรงระเบิด ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาในการนอนโรงพยาบาลนานกว่าการบาดเจ็บทั่วไป

           ทั้งนี้สถิติผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นประทัด พลุหรือดอกไม้ไฟ ที่มารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีแนวโน้มสูงขึ้น ในช่วงปี 2560 – 2561 และ 2562 พบว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวน 31 , 41 และ 59 ราย ตามลำดับ มากกว่าร้อยละ 90 เป็นเพศชาย ในจำนวนนี้ เป็นกลุ่มเด็กและวัยรุ่น อายุ 1 -20 ปี ถึงร้อยละ 50 นอกจากนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้ ยังต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ถึงร้อยละ 80 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 – 2561 ผู้บาดเจ็บมีถึงร้อยละ 41.5 (17/41 ราย) ของจำนวนผู้ป่วยบาดเจ็บในกลุ่มนี้ทั้งปี และเพิ่มขึ้นในปีใหม่ 2561 – 2562 เป็นร้อยละ 47 (28/59 ราย) ส่วนในช่วงเทศกาลลอยกระทงปีที่ผ่านมาไม่มีผู้บาดเจ็บมารับบริการ

          กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประชาชนสามารถใช้บริการ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 บริการ 24 ชั่วโมง หรือติดต่อศูนย์กู้ชีพ โทร.1669


ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 ประกาศโดย นางสาว รุ้งทิวา สุขขี (แก้ไขล่าสุด) อ่านทั้งหมด 79 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน เขตสุขภาพที่ 9
144 : ลงบทความ 13 พฤศจิกายน 2562


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการศัลยกรรมส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
128 : ลงบทความ 13 พฤศจิกายน 2562


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศค่ารักษานอกเวลา : ประกาศค่ารักษานอกเวลา

2320 : ลงบทความ 29 มีนาคม 2562
ย้ายสถานที่ตรวจ GP : ย้ายสถานที่ตรวจ GP

1456 : ลงบทความ 29 มีนาคม 2562
จะอยู่กันอย่างไร? ในเมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5 : ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1027 : ลงบทความ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมวิชาการ ครบรอบ 108 ปี มหาราชนครราชสีมา ที่พึ่งสุดท้ายของชาวอีสานใต้ : ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และครบรอบ 20 ปี ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

3925 : ลงบทความ 15 กันยายน 2560
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

8,152,641
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์