Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ “ สถาบันการแพทย์อันดับ 1 แห่งกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 5 ปี ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมคณะกรรมการ EOC กรณีสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม 111 ปี 111 กิจกรรม ที่วัดช่องอู่
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการเพิ่มพูนความครอบคลุมการจัดเก็บรายได้
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม 111 ปี 111 กิจกรรม ที่วัดป่าศรัทธารวม และวัดหงษาราม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอขอบพระคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ ของโรงพยาบาลฯ จำนวน 377 ตำแหน่ง
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบกระเป๋าผ้าใส่ยา เพื่อสนับสนุนการบริการของโรงพยาบาลฯ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบ “รถรับบริจาค โลหิตเคลื่อนที่”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ New Normal เขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อรณรงค์การล้างมือ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม 111 ปี 111 กิจกรรม ที่วัดป่าสาลวัน
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “ทำอย่างไรให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ”
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการบริการ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำทีมผู้บริหารเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลของกลุ่มงานเภสัชกรรม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับการตรวจประเมิน GREEN and CLEAN Hospital
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม 111 ปี 111 กิจกรรม ที่วัดสามัคคี
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับการตรวจเยี่ยม ประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2563
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมเป็นโรงพยาบาลนำร่องเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง 4 กลุ่มโรค รับยาใกล้บ้าน ลดระยะการรอคอยรับยาในโรงพยาบาล


        เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งว่าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ร่วมเป็นโรงพยาบาลนำร่องเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง 4 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคเบาหวาน 2.โรคความดันโลหิตสูง 3.โรคหอบหืด 4.โรคจิตเวช ให้สามารถรับยาใกล้บ้านได้ที่ร้านยาแผนปัจจุบัน หรือ ขย.1 ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อลดระยะการรอคอยรับยาที่โรงพยาบาล ตามนโยบายของรัฐที่จะช่วยแก้ปัญหาลดความแอดอัด และลดเวลาการรอคอยให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีขั้นตอนในการรับยาที่ใกล้บ้าน คือ ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อน และแจ้งความจำนงกับแพทย์ว่าต้องการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน เมื่อแพทย์ทำการตรวจเสร็จและประเมินว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาได้ ให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยามายื่นที่ห้องจ่ายยาชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เพื่อเลือกร้านยา โดยการรับยาที่ร้านยานั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยเป็นหลัก ยาที่ผู้ป่วยได้รับจากร้านยาต้องเป็นตัวเดียวกันกับที่โรงพยาบาลจ่ายไว้เดิม ซึ่งผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

         สำหรับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะบริการจ่ายยาให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเพียง 4 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคเบาหวาน 2.โรคความดันโลหิตสูง 3.โรคหอบหืด 4.โรคทางจิตเวช หรือโรคเรื้อรังอื่นๆที่ไม่มีความซับซ้อน มีจำนวน 16 ร้านยา ดังนี้ 1.ร้านเรือนยาเภสัช 2.ร้านยาอมรินทร์เภสัช 3.ร้านยาธนกิจเภสัช 4.ร้ายยาเอ แอนด์ เอ 5.ร้านยาคนขายยา 6.ร้านยาตะกร้ายา 7.ร้านยาพัฒนะเภสัช 8.ร้านยาหมอยาใจดี 9.ร้านยาปัจสรณ์เภสัช 10.ร้านพี.อาร์.ฟาร์มาซี 11.ร้านเภสัชกรกันเอง สาขา1 12.ร้านยาเภสัชกรกันเอง สาขา2 13.ร้านบู๊ทส์-เซ็นทรัลพลาซ่า โคราช ชั้น G 14.ร้านบู๊ทส์-เดอะมอลล์โคราช 15.ร้านบู๊ทส์-เทอมินอล 21 โคราช และ 16.ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาถนนพิบูลย์ละเอียด

         ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 044-232142 หรือสายด่วน สปสช. โทร. 1330 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง                        ……………………………………………………

 

 

นายแพทย์เชิดศักดิ์  แสงศิริทองไชย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านสวัสดิการและสื่อสารองค์กร ตรวจ
ฐิติวดี  เชิญอักษร  หัวหน้ากลุ่มงานการประชาสัมพันธ์ฯ ตรวจ/ทาน
รุ้งทิวา  สุขขี  นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/พิมพ์

ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2562 ประกาศโดย นางสาว เกณ์ณิกา พราวศรี อ่านทั้งหมด 957 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมคณะกรรมการ EOC กรณีสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
40 : ลงบทความ 03 กรกฏาคม 2563


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรม 111 ปี 111 กิจกรรม ที่วัดช่องอู่
33 : ลงบทความ 03 กรกฏาคม 2563


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห่าง!!! กันหน่อยนะช่วงนี้ : ห่าง!!! 1- 2 เมตร เดิน ยืน นั่งกินข้าว เวลาพูดคุย

193 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
การจัดการความเคลียดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ : ที่ปฎิบัติงานช่วงการระบาดของโควิด-19

245 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
เด็กไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยควรทำอย่างไร? : การใส่ใจพฤติกรรมและอารมณ์เด็กในระยะโควิด-19

183 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
3 สร้าง 2 ใช้ สู้ภัยโควิด-19 : ข้อมูล นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์สานติ์

212 : ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2563
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

8,907,592
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2016 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร