Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาอาจารย์แพทย์ใหม่ ปี 2561
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาอาจารย์แพทย์ใหม่ ปี 2561
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเรื่อง “อยู่อย่างไรกับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก สอบข้อเขียนประเมินครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการ 109 มหาราช โรงพยาบาลของประชาชน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงาน “ผู้ว่าพาเยี่ยมวัดจังหวัดนครราชสีมา” ที่วัดหนองจอก
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดการอบรม “คนเบิกบาน งานเป็นสุข ยุค 4.0”
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครปฐม
 SEARCH NEWS & JOBS
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้

ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาแจ้งเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎ 5 ย. ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการระบาด


        นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งเตือนประชาชนวิธีป้องกันไม่ให้สุนัขหรือแมวกัดหรือทำร้าย ปฏิบัติตามกฎ 5 ย. “อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และอย่ายุ่ง” กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ เพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า และมีผู้เสียชีวิต โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ยังมีสัตว์ติดเชื้อเเละมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านั้น เกิดจากหลายสาเหตุ คือ ไม่นำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปล่อยสัตว์เลี้ยงนอกบ้านทำให้เสี่ยงต่อการถูกกัด จากสัตว์ที่มีเชื้อ ขาดความตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อ เช่น เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัด ข่วน ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ตลอดปี พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ พบในสุนัขและแมว หากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์มีอาการหางตก เดินโซเซ น้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือผู้นำชุมชนต่อไป

        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการเบื่ออาหาร เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว มีไข้ อ่อนเพลีย ชา เจ็บหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด คันอย่างรุนแรงที่แผลและลำตัว ต่อมาจะมีอาการกระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำ กล้ามเนื้อขากระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก อาจชักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด โรคพิษสุนัขบ้าไม่มีทางรักษาให้หายได้ หากติดเชื้อและมีอาการแล้ว ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ ควรนำสัตว์เลี้ยงไปรับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดซ้ำเป็นประจำทุกปี เลี้ยงสุนัขและแมวในจำนวนที่พอเหมาะ คุมกำเนิดด้วยการทำหมัน เลี้ยงในบริเวณบ้าน อย่าปล่อยออกนอกบ้านโดยไม่ดูแล อาจเสี่ยงต่อการถูกกัดจากสัตว์ที่มีเชื้อ วิธีป้องกันไม่ให้สุนัขหรือแมวกัดหรือทำร้ายให้ปฏิบัติตามกฎ 5 ย. “อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และอย่ายุ่ง” กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หรือ ไม่ทราบประวัติ เพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร.1422

       ทั้งนี้หากประชาชนถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน เลีย สัมผัสน้ำลายทางผิวหนัง กระเด็นเข้าตา ปาก หรือมีบาดแผล ให้รีบล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดโรค หลังจากนั้นให้รีบไปพบแพทย์ ที่สถานพยาบาล เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

        โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปิดบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 044-235000


ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2561 ประกาศโดย นางสาว เกณ์ณิกา พราวศรี อ่านทั้งหมด 401 ครั้ง

  


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminHOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์


นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
25 : ลงบทความ 24 กันยายน 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
41 : ลงบทความ 24 กันยายน 2561


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ ครบรอบ 108 ปี มหาราชนครราชสีมา ที่พึ่งสุดท้ายของชาวอีสานใต้ : ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และครบรอบ 20 ปี ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1661 : ลงบทความ 15 กันยายน 2560
ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา : สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2391 : ลงบทความ 25 พฤษภาคม 2560
เตือนภัย!!! สถานการณ์การโจมตี : เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริษัท Avast ได้เผยแพร่รายงานการพบมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ WannaCry จากรายงาน กล่าวว่า มัลแวร์ดังกล่าว มีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่

8071 : ลงบทความ 15 พฤษภาคม 2560
HIV กับ เอดส์ ไม่เหมือนกันนะ!!! : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/hiv-กับ-เอดส์-ไม่เหมือนกันน

4962 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559
ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

6,816,869
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์