Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • กินผักเพิ่มเริ่มยังไง?
 • เกี่ยวกับ Sodium!!!
 • อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 4
 • อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3
 • อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 2
 • อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 1
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
 • ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมสมาชิก
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 13
 • กินบุฟเฟ่ต์ยังไงให้คุ้มแต่ไม่อ้วน!
 • อาหารใกล้ตัวที่ฆ่าเราได้โดยไม่รู้ตัว
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะทัศนศึกษาจากโรงพยาบาลสระบุรี
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการและขยายเครือข่ายบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพม.นม. ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและชมรมฟื้นฟูหัวใจแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรม “การจัดลำดับความสำคัญพิธีการและพิธีกร”

HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะทัศนศึกษาจากโรงพยาบาลสระบุรี : เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2558 แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและคณะเจ้าหน้าที่

127 : วันที่ลงบทความ 01 พฤษภาคม 2558
รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการและขยายเครือข่ายบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ : เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2558 กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

92 : วันที่ลงบทความ 01 พฤษภาคม 2558
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558
124 : วันที่ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2558


ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมสมาชิก
74 : วันที่ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2558


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 13
111 : วันที่ลงบทความ 12 พฤษภาคม 2558


รพ.มหาราชนครราชสีมารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
96 : วันที่ลงบทความ 06 พฤษภาคม 2558


อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เพิ่มเติมทั้งหมด
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 4
270 : วันที่ลงบทความ 16 พฤษภาคม 2558


อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3
190 : วันที่ลงบทความ 16 พฤษภาคม 2558
MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


กินผักเพิ่มเริ่มยังไง?
54 : วันที่ลงบทความ 18 พฤษภาคม 2558


เกี่ยวกับ Sodium!!!
45 : วันที่ลงบทความ 18 พฤษภาคม 2558


กินบุฟเฟ่ต์ยังไงให้คุ้มแต่ไม่อ้วน!
155 : วันที่ลงบทความ 07 พฤษภาคม 2558


อาหารใกล้ตัวที่ฆ่าเราได้โดยไม่รู้ตัว
124 : วันที่ลงบทความ 07 พฤษภาคม 2558


JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
160 : วันที่ลงบทความ 18 พฤษภาคม 2558


ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
102 : วันที่ลงบทความ 18 พฤษภาคม 2558


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
283 : วันที่ลงบทความ 01 พฤษภาคม 2558


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
455 : วันที่ลงบทความ 01 เมษายน 2558
GALLERY MAHARAT
ห้องภาพมหาราช!!!
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ผู้เข้าชม : 62
12 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 53
12 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 63
12 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 47
12 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 57
08 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 40
08 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 47
08 พฤษภาคม 2558
ผู้เข้าชม : 79
08 พฤษภาคม 2558


© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจแพทย์
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง

ข้อความ


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminPROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ


ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
เลือกกินดีมีสิทธิ์ผอม : ในแต่ละวัน คนเราต้องการพลังงาน 2,000-2,500 แคลลอรี่ต่อวัน ถ้าเกินกว่านี้พลังงานก็จะกลายเป็นไขมันสะสม ที่ทำให้เราดูอ้วน และเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายต่างๆ

277 : วันที่ลงบทความ 22 เมษายน 2558
5 ท่าไม้ตายแก้ปวดท้องเมนส์ : เป็นผู้หญิง นอกจากจะปวดหัว ปวดเนื้อเมื่อยตัว ปวดนู่นปวดนี่รวมถึงปวดใจแล้ว(เจ็บสุดเลยมั้งเนี่ย) ก็มีอาการปวดประจำเดือนนี่แหละที่ทำให้ทรมานเหลือเกิน นี่แหละน้าที่เค้าเรียกว่า เกิดเป็นหญิงแท้

239 : วันที่ลงบทความ 22 เมษายน 2558
ทำไมเลือดไม่เคยพอ? : เกิดเป็นมนุษย์ นอกจากหัวใจที่ต้องเต้นได้ตลอดเวลาแล้ว (แม้ว่ามันจะเจ็บช้ำสักเพียงใดก็ตาม T^T) ก็ต้องมีเลือดไหลเวียนอยู่ในร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยงสม่ำเสมอ แต่เพราะเส้นทางชีวิตเอาแน่เอานอนไม่ได้

152 : วันที่ลงบทความ 07 เมษายน 2558
ทำไม? ทั้งที่กินน้อย แต่ก็ยังอ้วน : อ้วน… ได้ยินคำนี้ทีไร เจ็บจี๊ดที่หัวใจทุกที โดยเฉพาะกับคุณสาวๆ ด้วยแล้ว แทบจะหาสารพัดวิธี เพื่อลดความอ้วน และแม้เทรนด์สุขภาพจะมาแรง แต่ข้อมูลจากกรมอนามัยบอกว่าคนไทยเป็นโรคอ้วน

276 : วันที่ลงบทความ 07 เมษายน 2558


HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

1,707,346
update 1 April 2013 312,500

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2014 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
All right reserved Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์