Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลลำปาง
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมามอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคลากร
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดบรรยายวิชาการเรื่อง“การให้ความรู้วัคซีนในผู้ใหญ่”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงานรณรงค์การล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
 • ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมสมาชิก
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • สปสช.ดูงานหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบรางวัลคนดีศรีมหาราช ประจำปี 2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่เนื่องใน“วันสถาปนาโรงพยาบาลฯ ครบ 105 ปี”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดเสวนาเรื่อง“รักษ์...รพ...มหาราช”
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครบ 105 ปี
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 13
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานเสริมบารมี สุขโชคดีในเดือนเกิด
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมระเบียบพัสดุและความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการฝังรากฟันเทียมและการทำฟันเทียมเพื่อรองรับรากฟันเทียม

HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดบรรยายวิชาการเรื่อง“การให้ความรู้วัคซีนในผู้ใหญ่” : เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2557 นายแพทย์อนุชา เสรีจิตติมา ประธานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

19 : วันที่ลงบทความ 20 ตุลาคม 2557
รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงานรณรงค์การล้างมือเนื่องในวันล้างมือโลก : เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

96 : วันที่ลงบทความ 17 ตุลาคม 2557
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2557
48 : วันที่ลงบทความ 22 ตุลาคม 2557


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลลำปาง
47 : วันที่ลงบทความ 22 ตุลาคม 2557


ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น
66 : วันที่ลงบทความ 20 ตุลาคม 2557


ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมามอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคลากร
70 : วันที่ลงบทความ 20 ตุลาคม 2557


อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เพิ่มเติมทั้งหมด
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ฉบับที่ 28
860 : วันที่ลงบทความ 19 กรกฏาคม 2556


อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ฉบับที่ 27
749 : วันที่ลงบทความ 17 กรกฏาคม 2556
MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


พนักงานเงินเดือนปวดหลังเสียค่ารักษาเท่าไหร่?
248 : วันที่ลงบทความ 17 กันยายน 2557


5 วัน 5 ท่า แก้ออฟฟิศซินโดรม
312 : วันที่ลงบทความ 17 กันยายน 2557


โรคเซ็กส์เสื่อม เป็นได้ไม่ต้องรอแก
229 : วันที่ลงบทความ 17 กันยายน 2557


ทำอย่างไรเมื่อมือถือเปียกน้ำ!!!!
198 : วันที่ลงบทความ 17 กันยายน 2557


JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
568 : วันที่ลงบทความ 14 ตุลาคม 2557


กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดรับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2558 สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
288 : วันที่ลงบทความ 12 กันยายน 2557


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1284 : วันที่ลงบทความ 17 กันยายน 2557
GALLERY MAHARAT
ห้องภาพมหาราช!!!
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ผู้เข้าชม : 130
16 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม : 236
16 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม : 101
16 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม : 123
16 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม : 113
16 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม : 89
16 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม : 129
16 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม : 200
16 กันยายน 2557


© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจแพทย์
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง

ข้อความ


SOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#Admin


PROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ


ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา
CNF 2014


OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
สารอะไรบ้างที่อยู่ในยาเหล่านี้? : สมัยนี้ใครๆล้วนอยากดูดี สุขภาพแข็งแรงกันทั้งนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง เพื่อให้ทันต่อไลฟ์สไตล์ของคน

223 : วันที่ลงบทความ 03 กันยายน 2557
4 โรคตามนุษย์ออฟฟิตที่มากับจอคอมพิวเตอร์ : ทุกวันนี้มนุษย์ออฟฟิตจำนวนมากใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมีสถิติพบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ดังกล่าวกว่า

257 : วันที่ลงบทความ 03 กันยายน 2557
นอนเท่าไหร่ถึงพอ ? : หลายๆ คน ก็คงคิดว่าคนเราต้องนอนให้ได้ 8 ชั่วโมงถึงจะเพียงพอ แต่จริงๆ ร่างกายมนุษย์ ไม่ได้ มีมาตรฐาน ขนาดนั้น 8 ชั่วโมง

245 : วันที่ลงบทความ 03 กันยายน 2557
เชื้ออีโบลา 90% ของผู้ติดเชื้อเสียชีวิต!!! : กลับมาระบาดอีกแล้วสำหรับไวรัสที่ชื่อ อีโบล่า ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะมีการคาดการณ์ว่า

236 : วันที่ลงบทความ 03 กันยายน 2557
HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

998,037
update 1 April 2013 312,500

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2014 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
All right reserved Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์