Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • ออกกำลังกายเวลาไหนเผาผลาญได้ดีสุด
 • เปลี่ยนบ้านเป็นฟิตเนสด้วยของใช้ในบ้าน!!!
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ รุ่นที่ 2
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการในวาระครบรอบวันสถาปนา 106 ปี
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม, ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมให้ความรู้ “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ”
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพและระบบบริการเครือข่ายกระตุ้นพัฒนาการ
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุม“โครงการยิ้มสวย เสียงใส ใจสัมพันธ์”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมประชุมสัมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558
 • เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการ เรื่อง “แนวคิด LEAN ในการทำ R2R เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กร”
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ รุ่นที่ 1
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมโครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง Palliative Care เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว เครือข่ายบริการปฐมภูมิเมืองย่าหัวทะเล 4
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 2
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดประชุมทบทวนระบบส่งต่อการดูแลผู้ป่วยเด็กใส่ท่อช่วยหายใจ
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับมอบเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
 • ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประกวด Singing and Dancing Contest

HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพและระบบบริการเครือข่ายกระตุ้นพัฒนาการ : เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2558 กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมเรื่อง“การพัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ”

163 : ลงบทความ 13 กันยายน 2558
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุม“โครงการยิ้มสวย เสียงใส ใจสัมพันธ์” : เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2558 นายแพทย์โยธี ทองเป็นใหญ่ รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ

131 : ลงบทความ 13 กันยายน 2558
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ รุ่นที่ 2
191 : ลงบทความ 25 กันยายน 2558


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558
214 : ลงบทความ 25 กันยายน 2558


โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดประชุมวิชาการในวาระครบรอบวันสถาปนา 106 ปี
106 : ลงบทความ 25 กันยายน 2558


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมให้ความรู้ “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ”
210 : ลงบทความ 14 กันยายน 2558


MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ออกกำลังกายเวลาไหนเผาผลาญได้ดีสุด
71 : ลงบทความ 29 กันยายน 2558


เปลี่ยนบ้านเป็นฟิตเนสด้วยของใช้ในบ้าน!!!
55 : ลงบทความ 29 กันยายน 2558


อยากมีหุ่นงาม ให้ตามใจปาก
357 : ลงบทความ 26 สิงหาคม 2558


3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสุขภาพดีทุกวัน
260 : ลงบทความ 26 สิงหาคม 2558


JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม, ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
484 : ลงบทความ 22 กันยายน 2558


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1800 : ลงบทความ 09 กันยายน 2558


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม, ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1416 : ลงบทความ 04 กันยายน 2558


ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
492 : ลงบทความ 01 กันยายน 2558
GALLERY MAHARAT
ห้องภาพมหาราช!!!
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ผู้เข้าชม : 113
16 กันยายน 2558
ผู้เข้าชม : 103
16 กันยายน 2558
ผู้เข้าชม : 74
16 กันยายน 2558
ผู้เข้าชม : 85
16 กันยายน 2558
ผู้เข้าชม : 148
27 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าชม : 103
27 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าชม : 108
24 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าชม : 130
24 สิงหาคม 2558


© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจแพทย์
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง
ข้อความSOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminPROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ


ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ตากระตุก สุขภาพ หรือ โชคลาง? : ขวาร้ายซ้ายดี หรือจะขวาดีซ้ายร้าย กันนะ? ความเชื่อที่มีมาแต่โบร่ำโบราณ ตากระตุกที ก็กลัวจะไม่เจอเรื่องร้ายๆไม่เสมอไป! เพราะโบราณเขาบอกว่า

414 : ลงบทความ 13 สิงหาคม 2558
คู่มือมื้อหลักฉบับหนุ่มสาวออฟฟิต : จุดเริ่มต้นของชีวิต คือการ “กิน” คำสั้นๆ แต่ช่างเป็นคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่ซะเหลือเกิน ร่างกายจำเป็นต้องใช้พลังงานยิ่งกลับหนุ่มสาวชาวออฟฟิศอย่างเราๆด้วยแล้ว

330 : ลงบทความ 13 สิงหาคม 2558
วิธีขับรถลุยน้ำท่วม และการดูแลหลังขับรถลุยน้ำ : เมื่อคืนฝนตกในโคราช หนักมากกกกกก ... หลายแห่งน้ำท่วมขัง การจราจรไม่สะดวก Admin มีวิธีขับรถลุยน้ำท่วมขังมาฝากค่ะ ^^

521 : ลงบทความ 15 กรกฏาคม 2558


HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

2,308,302
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์