Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
MNRH TOPIC :
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา “ สถาบันการแพทย์ชั้นนำของกระทรวงสาธารณสุข ”
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ดูแลหลักและญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมหลักสูตร Ostomy and wound care เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเปิดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ครั้งที่ 10
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 9
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเสริมความรู้ในการใช้แผ่น DTX สำหรับพยาบาล
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคลื่นลูกใหม่
 • รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะการฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอบรมเรื่องการใช้โปรแกรม Thai Refer แก่แพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดงาน“เย็นฉ่ำน้ำใจ สายใยครอบครัว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2559”
 • กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดงาน“ส่งเสริมค่านิยมไทย สงกรานต์
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน), ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (โยธา), ตำแหน่งช่างเทคนิค (โยธา, ก่อสร้าง), ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมงานพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ
 • ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมกิจกรรมคนดัง“คั่วหมี่โคราช”ในงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2559

HOT NEWS & HOT EVENT!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 9 : เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

94 : ลงบทความ 10 พฤษภาคม 2559
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดอบรมเสริมความรู้ในการใช้แผ่น DTX สำหรับพยาบาล : เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 นายแพทย์ฤทธิ์ทา เลิศคุณลักษณ์ หัวหน้าหน่วยโรคต่อมไรท่อ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธาน

64 : ลงบทความ 10 พฤษภาคม 2559
 SEARCH NEWS & JOBS
HOSPITAL NEWS!!!
ข่าว / กิจกรรม / สาระน่ารู้
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ดูแลหลักและญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
118 : ลงบทความ 18 พฤษภาคม 2559


รพ.มหาราชนครราชสีมาจัดอบรมหลักสูตร Ostomy and wound care เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา
99 : ลงบทความ 18 พฤษภาคม 2559


รพ.มหาราชนครราชสีมาร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเปิดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ครั้งที่ 10
211 : ลงบทความ 11 พฤษภาคม 2559


รพ.มหาราชนครราชสีมารับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
166 : ลงบทความ 10 พฤษภาคม 2559


MAHARAT CHANNAL
วีดีโอ / โฆษณา / TV
ติดตามข่าวสาร วีดีโอนำเสนอต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ทาง Maharat Channal ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แล้ววันนี้JOURNAL & INTERVIEWS
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


HIV กับ เอดส์ ไม่เหมือนกันนะ!!!
670 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559


สีบนโต๊ะอาหารก็ช่วยลดความอ้วนได้นะ
534 : ลงบทความ 08 มีนาคม 2559


ออกกำลังกายแบบ HIIT WORKOUT 15 ต่อวัน
757 : ลงบทความ 03 กุมภาพันธ์ 2559


วิ่งให้ถูกวิธีแบบนี้ น้ำหนักลดแน่นอน
877 : ลงบทความ 03 กุมภาพันธ์ 2559


JOBS MAHARAT
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3160 : ลงบทความ 10 พฤษภาคม 2559


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
3674 : ลงบทความ 10 พฤษภาคม 2559


ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
1178 : ลงบทความ 20 เมษายน 2559


ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน), ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (โยธา), ตำแหน่งช่างเทคนิค (โยธา, ก่อสร้าง), ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
944 : ลงบทความ 11 เมษายน 2559
GALLERY MAHARAT
ห้องภาพมหาราช!!!
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
ผู้เข้าชม : 56
13 พฤษภาคม 2559
ผู้เข้าชม : 53
13 พฤษภาคม 2559
ผู้เข้าชม : 55
13 พฤษภาคม 2559
ผู้เข้าชม : 70
13 พฤษภาคม 2559
ผู้เข้าชม : 287
10 มีนาคม 2559
ผู้เข้าชม : 275
10 มีนาคม 2559
ผู้เข้าชม : 315
03 มีนาคม 2559
ผู้เข้าชม : 274
03 มีนาคม 2559


© MAHARAT INFO
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Simple jQuery Slideshow from JonRaasch.com
ตารางออกตรวจแพทย์
อาคารผู้ป่วยนอก
ตารางออกตรวจแพทย์
คลินิกแพทย์เฉพาะทาง
ข้อความSOCIAL MEDIA!!!
สังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube
ข้อความ ติดตามข่าวสาร บทความต่างๆ สอบถามปัญหาทางการแพทย์ ตารางออกตรวจ สอบถามการรับบริการจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ทาง Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้แล้ววันนี้ แล้วคุณจะไม่พลาดการอัพเดทข้อมูลความรู้จากเรา!!!

#AdminPROGRAM SERVICE
โปรแกรม / ระบบ / รายงาน
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ


ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค


ฝ่ายการเงิน


ข่าวประกวดราคา

OTHER JOURNAL!!!
ความรู้ / บทความ / บทสัมภาษณ์
Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ
5 อันดับโรคร้ายกินเงิน เก็บเท่าไหร่ถึงจะพอ : เคยได้ยินคนอายุมากๆ บอกว่า เราทำงานหนักเพื่อเก็บเงินไปให้หมอ สมัยก่อนก็ไม่ค่อยเชื่อ แต่พอโตขึ้นก็พบว่า คำพูดนั้นมันจริง เพราะคนรอบตัวที่อายุมากขึ้น

938 : ลงบทความ 18 ธันวาคม 2558
ที่มาของปัญหาคดีข่มขืน…เกิดขึ้นจากตรงไหน ? : ปัญหาความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย จากข่าวเด็กถูกข่มขืนและฆาตกรรมบนรถไฟเมื่อไม่นานมานี้

830 : ลงบทความ 14 ธันวาคม 2558
บริจาคเลือด อ้วนป่ะ? : ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : http://infographic.in.th/infographic/บริจาคเลือดเเล้วทำให้อ

713 : ลงบทความ 06 พฤศจิกายน 2558


HEALTH LINK!!!
Link สุขภาพ / บทความ

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ


ThaiCreate.Com Tutorial
Location

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Contact

โทรศัพท์ 0-4423-5000
โทรสาร 0-4424-6389

e-mail : maharat@mnrh.go.th

Director

Massages Director
Schedule Program
Hit View

3,396,432
update 1 September 2015 2,150,000

Site Map

แผนผังเว็บไซต์
Follow Me!!!

Copyright © 2013-2015 Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. All right reserved
Powered by อธิศุทธ์ บุญเกิด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์