รายงาน
 
IS
ผู้บาดเจ็บ/ตาย จากอุบัติเหตุขนส่ง เทศกาลปีใหม่ 27/12/2562 ถึง 02/01/2563
ทุกรายที่มา รพ.มหาราชนครราชสีมา
แยกตามพาหนะและคนเดินเท้า
พาหนะผู้บาดเจ็บ
จำนวนบาดเจ็บ(ราย)
  เฉลี่ย/วัน
27-ธ.ค. 28-ธ.ค. 29-ธ.ค. 30-ธ.ค. 31-ธ.ค. 01-ม.ค. 02-ม.ค. รวม
จักรยานยนต์(02)
43 48 33 25 30 27 25 231 33
เก๋ง(04)
1 1 0 0 4 0 0 6 1
ปิคอัพ(05)
2 2 4 1 0 3 0 12 2
รถโดยสาร(09)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
บรรทุก(06)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
รถอื่นๆ(99)
1 3 7 1 0 0 4 16 2
คนเดินเท้า(00)
1 2 1 1 1 1 0 7 1
รวมอุบัติเหตุขนส่ง
48 56 45 28 35 31 29
272
39
ยอดรวม
Copyright © โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา