รายงาน
 
IS
ผู้บาดเจ็บ/ตาย จากอุบัติเหตุขนส่ง เทศกาลปีใหม่ 27/12/2561 ถึง 02/01/2562
ทุกรายที่มา รพ.มหาราชนครราชสีมา
แยกตามพาหนะและคนเดินเท้า
พาหนะผู้บาดเจ็บ
จำนวนบาดเจ็บ(ราย)
  เฉลี่ย/วัน
27-ธ.ค. 28-ธ.ค. 29-ธ.ค. 30-ธ.ค. 31-ธ.ค. 01-ม.ค. 02-ม.ค. รวม
จักรยานยนต์(02)
35 43 26 34 46 26 34 244 35
เก๋ง(04)
3 6 1 1 4 0 0 15 2
ปิคอัพ(05)
3 8 4 1 4 1 1 22 3
รถโดยสาร(09)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
บรรทุก(06)
0 0 1 0 0 0 0 1 0
รถอื่นๆ(99)
0 1 0 4 2 1 1 9 1
คนเดินเท้า(00)
0 0 0 0 0 0 0 5 1
รวมอุบัติเหตุขนส่ง
41 59 32 40 58 29 37
296
42
ยอดรวม
Copyright © โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา