ข่าวประกวดราคา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการโลหะแผ่นยึดตรึงกระดูกคอด้านหน้า (Cervical plate) จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '28/6/2560'

 • ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเลนส์ 30 องศา กล้องส่องตรวจภายในช่องท้อง จำนวน 1 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '28/6/2560'

 • ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 6 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '28/6/2560'

 • ประกาศราคากลางจ้างทาสีอาคารรังสีรักษาและสุขศึกษา ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '28/6/2560'

 • รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง รายการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 16 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '28/6/2560'

 • ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '28/6/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '27/6/2560'

 • ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการผ้าก๊อสพับ ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้ว ขนาดบรรจุซองละ 5 ชิ้น จำนวน 59,900 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '27/6/2560'

 • ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการวัสดุเย็บแผลแบบเส้นใยถักชนิดละลายที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ POLYGLACTIN และเคลือบด้วยสารต่อต้านแบคทีเรียน (ANTIBACTERIAL AGENT) เบอร์ 1 เข็มกลม ขนาด 40 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร จำนวน 267 โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '27/6/2560'

 • ยกเลิกประกาศผลการประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '27/6/2560'

 • ประกาศผลการประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '27/6/2560'

 • ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '27/6/2560'

 • ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทันตกรรมสำหรับงานทันตกรรมเฉพาะทาง (Dental Master Unit) จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '27/6/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 16 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '27/6/2560'

 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '27/6/2560'

 • รายงานผลการกำหนดราคากลาง รายการจ้างซ่อมชุดถ่ายทอดสัญญาณชนิดความละเอียดสูง (Full HD) ใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียง ยี่ห้อ KARL STORZ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '27/6/2560'

 • รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง รายการเช่าเครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบเสียงสะท้อนความถี่สูงพร้อมระบบดูด (ULTRASONIC DISSECTOR/ASPIRATOR) จำนวน 3 หัว ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '26/6/2560'

 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '26/6/2560'

 • ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการชุดให้น้ำเกลือ (Set Saline) จำนวน 61,000 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '26/6/2560'

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนแผ่นกรองหยาบเครื่องกรองอากาศ ยี่ห้อ HONEYWELL ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '26/6/2560'

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/6/2560'

 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีไอโอดีน 131 (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/6/2560'

 • ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการระบบขวดระบายของเหลวด้วยแรงดูด (Vacuum drainage system) จำนวน 8,100 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '23/6/2560'

 • ผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/6/2560'

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/6/2560'

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาทางส่วนหลัง จำนวน 500 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/6/2560'

 • ผลการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '23/6/2560'

 • รายงานผลการกำหนดราคากลางรายการจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตร ยี่ห้อ Hamilton รุ่น C1 จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '23/6/2560'

 • รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง รายการเช่าเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '23/6/2560'

 • ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุงานบ้านงานครัว รายการกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น หนา 2 ชั้น บรรจุ 250 แผ่น/ห่อ จำนวน 63,530 ห่อ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '23/6/2560'

 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 1.4 kw. จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/6/2560'

 • ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการท่อช่วยหายใจแบบมี Cuff (Tube Endotracheal with cuff) ประกอบด้วยเบอร์ 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 จำนวน 26,060 อัน ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '22/6/2560'

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก จำนวน 100 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  '22/6/2560'

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการผ้าซับโลหิตทำจากผ้าใยสังเคราะห์ (Non-Woven) ขนาด 15x15 นิ้ว ชนิดไม่ปลอดเชื้อ จำนวน 170,000 ชิ้น ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/6/2560'

 • ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นดามกระดูกชนิดหัวล็อคใช้กับ Screw 3.5 mm. ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/6/2560'

 • ขอความเห็นชอบราคากลาง รายการจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '22/6/2560'

 • รายงานผลการกำหนดราคากลาง รายการจ้างซ่อมหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 680 KVA ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '22/6/2560'

 • ประกาศผลการประกวดราคาซื้อยาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 19 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) '22/6/2560'

 • ประกาศราคากลางซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ '21/6/2560'

 • ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '21/6/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '13/6/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '13/6/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '13/6/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '13/6/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '13/6/2560'

 • โครงการ การจัดซื้อยาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '13/6/2560'

 • รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง รายการจ้างเหมาบริการตรวจวืนิจฉัยโรคด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonanec Imaging : MRI) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '20/6/2560'

 • ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการไหมเย็บใยสังเคราะห์ชนิดเส้นเดี่ยวโพลี่อาไมด์ (Polyamide) ขนาด 10-0 ความยาว ไม่น้อยกว่า 38 เซนติเมตร จำนวน 240 โหล ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '20/6/2560'

 • ประกาศราคากลางซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัด จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา '19/6/2560'

 • ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา '19/6/2560'


 • ทั้งหมด 13,152 รายการ  แสดงหน้าละ 50 จำนวน 264 หน้า
  หน้า 1/264
  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  สุดท้าย

  Copyright © Maharat Nakhonratchasima Hospital
  All Right Reserved. Designed by ICT 044 235000 # 5083, 5084, 5085 :: WEBMASTER